Pytania i odpowiedzi

Działanie systemu

 1. W jaki sposób działa system?
  System łączy się z twoimi kontami kryptowalut przy użyciu tzw. kluczów API oraz z wykorzystaniem wyciągów z giełd, aby pobrać całą historię transakcji na giełdach, przeanalizować ją, a następnie wygenerować raport końcowy.
 2. Raport nie chce się wygenerować
  Problem może być chwilowy lub wynikać z niestandardowych operacji na giełdzie. W przypadku błędów, prosimy spróbować wygenerować raport ponownie za kilka minut, a w przypadku, gdy problem będzie cały czas się powtarzał, prosimy o kontakt podając maila, użytego do rejestracji w Panelu Klienta.
 3. BitBay nie przyjmuje mojego pliku z wyciągiem z giełdy
  Dla giełdy BitBay import plików z giełdy możliwy jest jedynie dla archiwalnej wersji platformy BitBay 2.0.
 4. Czym są klucze API?
  Klucze API dają dostęp do API giełdy – interfejsu programistycznego, dzięki któremu oprogramowanie ma możliwość łączenia się z giełdą i uzyskiwanie danych konta użytkownika lub operowanie jego kontem bez udziału przeglądarki i bez konieczności logowania się.
 5. Czy udostępnianie kluczy API jest bezpieczne?
  Giełdy kryptowalut dają możliwość ustalenia poziomu uprawnień generowanych kluczy API przez użytkownika. Sposób konfiguracji różni się w zależności od konkretnej giełdy. W zależności od przeznaczenia kluczy API należy tak dostosować uprawnienia, aby spełniały minimalne wymagania dla danej aplikacji. W przypadku naszego systemu wystarczającym jest dostęp do historii operacji na giełdzie (trades) oraz historii wypłat (withdrawal history). Nasz system potrzebuje wyłącznie uprawnień związanych z odczytem (read). Nie należy zaznaczać żadnych pól pozwalających na zmiany (zapis/write, post). Dla każdej giełdy przygotowana jest instrukcja obsługi, która zawiera szczegółowo opisany proces generowania kluczy API.Dobrą praktyką jest także generowanie osobnych kluczy API dla każdej z aplikacji z osobna – w szczególności nie należy udostępniać kluczy wygenerowanych na potrzeby aplikacji takich jak boty do automatycznego handlowania, aplikacji wspomagających handel, czy aplikacji do arbitrażu. Dokładamy wszelkich starań, aby udostępnione dane były bezpieczne (patrz Polityka Prywatności) i nie korzystamy z kluczy API w inny sposób, aniżeli niezbędny do ustalenia historii operacji. Niemniej jednak, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników i praktyki zapobiegające negatywnym konsekwencjom potencjalnego naruszenia poufności danych, wysoko zalecane jest, aby użytkownik zadbał o odpowiedni poziom uprawnień. Jeżeli giełda daje możliwość zdefiniowania listy zaufanych adresów IP, zalecamy wprowadzenie IP naszego serwera: 46.4.77.12. Giełdy umożliwiają także możliwość blokowania kluczy API lub ich usuwania, więc gdy nie są one dłużej używane, można korzystać z tych opcji. Zalecamy jednak pozostawienie aktywnych kluczy API – szczególnie dla nowo wprowadzonych giełd / giełd w wersji BETA, aby mieć możliwość weryfikacji poprawności działania systemu w przypadku potencjalnie wykrytych problemów i informowania użytkowników, których problem bezpośrednio dotyczy.
 6. Dlaczego system wymaga podania kluczy API, zamiast operować na plikach?
  W udostępnianych przez giełdy plikach zdarzają się ograniczone ilości informacji, która uniemożliwiają lub znacząco utrudniają powiązanie wszystkich wymaganych danych i łączenie ich w spójną jedną transakcję (brakuje np. informacji o pobranych prowizjach).
 7. Czy system oferuje wsparcie do rozliczania druków PCC?
  Nie oferujemy takiej funkcji.

Generowanie raportu

 1. Nie widzę wszystkich swoich transakcji z giełdy BitBay / brakuje informacji o prowizjach na giełdzie BitBay
  23.09.2017 BitBay przeprowadzał aktualizację platformy. Dostęp do wszystkich potrzebnych danych do ustalenia dochodu przy wykorzystaniu kluczy API jest ograniczony. Należy dołączyć pliki CSV wygenerowane w poprzedniej platformie (BitBay 2.0), aby cała historia była widoczna. W przeciwnym wypadku informacje o prowizjach nie będą mogły być poprawnie pobrane.
 2. Co oznacza komunikat: Nie można połączyć kosztu do przychodu (pozostało X%: X XXX z X XXX)?
  Rozliczenia dokonywane są zgodnie z zasadą FIFO. Oznacza to, że przy sprzedaży/zbyciu kryptowaluty, gdy powstaje przychód, szukany jest pierwszy nierozliczony koszt.Komunikaty oznaczają, że system nie był w stanie odnaleźć kosztów dla danych przychodów, ponieważ w momencie pojawienia się przychodu nie występowały żadne wcześniejsze koszty, które można byłoby uwzględnić. Sytuacja ta może powodować zawyżenie wartości dochodu, jeżeli nie zostały uwzględnione transakcje zakupowe.Przykładowa sytuacja dla której może wystąpić problem: przy jednej operacji sprzedaży BTC bez wcześniejszej operacji kupna, nie można ustalić kosztów zakupu, ze względu na ich brak.

  Sytuacja może się także pojawić w przypadku, gdy pojawił się zakup np. 1 BTC, a następnie sprzedaż 1,01 BTC – dla 0,01 BTC nie będzie można powiązać kosztu.

  Inny przypadek: użytkownik posiada niesprzedane kryptowaluty na przełomie lat, a następnie sprzedał je bez uwzględniania faktu zakupu – w takim przypadku należy skorzystać z możliwości importu nierozliczonych kosztów.

 3. Co oznacza komunikat: Nie można pobrać ceny rynkowej kryptowaluty w danym okresie czasu?
  Oznacza to, że nasz w danym okresie czasu nie można było ustalić ceny rynkowej. Najprawdopodobniej kryptowaluta w tym czasie nie była notowana na żadnej popularnej giełdzie, przez co nie miała ona w danym momencie wartości.
 4. Co oznacza komunikat: Nie można pobrać ceny rynkowej kryptowaluty (nieznana kryptowaluta)?
  Oznacza to, że nie można było ustalić ceny rynkowej kryptowaluty o danym symbolu, ponieważ nie jest ona notowana w serwisie CoinMarketCap. Prosimy upewnić się, że symbol występuje w tabeli na dole strony: Wprowadzanie niestandardowych danych giełd. Jeżeli problem występuje dla danych z oryginalnie pobranego pliku z historią pobranego na giełdzie lub w APIdaj nam znać!
 5. Co oznacza komunikat: Wystąpił problem z łącznością z CoinMarketCap, uniemożliwający pobranie cen rynkowych...?
  Oznacza to, że nasz system napotkał problemy z łącznością z serwisem CoinMarketCap, z którego pobierane są ceny rynkowe kryptowalut, gdy zachodzi taka konieczność. Problem powinien być przejściowy i zniknąć samoczynnie po kilku minutach lub godzinach. Jeżeli tak się nie stało, prosimy o kontakt.

Kwestie prawne i podatkowe

 1. Jak uzupełnić deklarację podatkową?
  Uzupełnienie deklaracji podatkowej za rok 2019 lub lata późniejsze należy wykonać przez uzupełnienie deklaracji PIT-38.
  Należy uzupełnić pola oznaczone jako odpłatne zbycie walut wirtualnych, wpisując wartości uzyskane z wygenerowanego w naszym systemie raportu. W przypadku zysku w danym roku, należy uzupełnić pola:


  W przypadku nadwyżki kosztów uzupełnienie deklaracji należy wykonać zgodnie z przykładem:


  Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej do roku 2018, traktując kryptowaluty jako prawa majątkowe, powinny wypełnić deklarację PIT-36. Po wygenerowaniu raportu, wartości z tabeli 2. (rozliczenia przychodów) można wykorzystać, aby uzupełnić informacje o dochodach z tytułu sprzedaży kryptowalut w sekcji D jako dochody z praw autorskich i pokrewnych (pierwszy wiersz – pola 74 i 75). Jeżeli są to nasze jedyne źródła przychodów klasyfikowane do tej kategorii źródeł, to wystarczy przepisać wartości przychodu i kosztów z raportu:
  Jeżeli uzupełniamy deklarację przy użyciu dedykowanego oprogramowania do składania deklaracji PIT drogą elektroniczną, to automatycznie powinien zostać wyliczony dochód/strata na podstawie wprowadzonych kwot. Jeżeli posiadasz także inne źródła przychodu z tytułu praw autorskich, praw majątkowych i pokrewnych praw, to może być wymagane zmodyfikowanie tych wartości.

 2. Złożyłem już deklarację PIT. Czy mogę złożyć korektę?
  Jeżeli nie toczy się postępowanie kontrolne wobec Twojej osoby, to możesz złożyć korektę zeznania podatkowego. Należy pobrać odpowiedni wariant formularza PIT-36 i uzupełnić PIT prawidłowymi danymi, zaznaczając u góry w sekcji A wariant „korekta zeznania”:
Nasz serwis używa plików cookies, aby dostarczać użytkownikom możliwość korzystania z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu wg polityki Google Analytics. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Rozumiem