Import nierozliczonych kosztów

Nierozliczone koszty związane z nabyciem kryptowalut z lat poprzednich można uwzględnić w przyszłych latach podatkowych. Nierozliczone koszty uwzględniane są na kilka sposobów.

W przypadku, gdy nie zostaną wprowadzone nierozliczone koszty, pomimo ich istnienia, wyniki uzyskane w raporcie mogą generować zawyżone wartości dochodu. Spowodowane to będzie tym, że nie będzie można połączyć kosztów uzyskania przychodów dla transakcji z poprzednich lat.

Automatyczne przeliczenie

Jeżeli handlowaliśmy kryptowalutami w ciągu lat na tych samych giełdach, które planujemy rozliczyć, wystarczy że wprowadzone zostaną dane tych giełd, a system sam pobierze i przeliczy nierozliczone koszty na podstawie historii transakcji z lat poprzednich.

W przypadku giełdy BitBay należy mieć na uwadze, że zmiana wersji giełdy z BitBay 2.0 na BitBay 3.0 uniemożliwia pełne pobranie potrzebnych danych za pomocą API i transakcje z BitBay 2.0 należy zaimportować poprzez plik, który można było uzyskać do pewnego momentu, logując się na old.bitbay.net. Obecnie BitBay 2.0 nie jest dłużej dostępny.

Opcja automatycznego przeliczania jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy nie zaimportowano żadnych plików w sekcji Nierozliczone koszty za poprzednie lata!

Aby zablokować możliwość automatycznego przeliczania nierozliczonych kosztów, należy odznaczyć opcję:

Eksport i import

W przypadku posiadania wykupionej usługi w poprzednich latach, można wyeksportować listę nierozliczonych kosztów do specjalnego pliku, a następnie zaimportować go do profilu, w którym chcemy uwzględnić nierozliczone koszty.

W tym celu wejdź na swój profil do rozliczeń z poprzednich lat i wybierz opcję Eksportuj nierozliczone koszty w sekcji Raporty:

Po zapisaniu pliku, należy zaimportować go w docelowym profilu przez użycie opcji Importuj w Nierozliczone koszty za poprzednie lata.

Przygotowanie pliku CSV

Istnieje możliwość importu nierozliczonych kosztów również za pomocą przygotowanego pliku CSV. W tym celu należy przygotować plik z kolumnami:

GiełdaData i czasOperacjaRynekIlośćKursProwizjaWaluta prowizjiPozostała ilość

Plik można przygotować na podstawie szablonu arkusza Excel:


Gotowy plik należy zapisać w formacie CSV z kodowaniem UTF-8, a następnie zaimportować korzystając z opcji Importuj w sekcji Nierozliczone koszty za poprzednie lata.

Dla każdego wiersza uzupełniamy informacje odpowiadające kolumnom.

 1. Giełda
  W tej kolumnie zawarta jest nazwa giełdy, na której zawarto transakcję.
 2. Data i czas
  Data oraz czas wykonania operacji w formacie YYYY-mm-dd HH:MM:SS, gdzie YYYY to rok, mm to miesiąc, dd to dzień, HH to godzina, MM to minuta, SS to sekunda. W przygotowanym szablonie wprowadzono formatowanie pozwalające na wyświetlanie godziny. Podczas wklejania danych proszę upewnić się, że oryginalne formatowanie jest zachowane, ponieważ nasz system wymaga podania momentu dokonania transakcji z dokładnością do sekundy. Jeżeli w tej kolumnie wartość nie posiada informacji o sekundach lub nie wyświetla się ona w arkuszu, należy poprawić formatowanie.
  Przykład poprawnej daty z czasem: 2017-12-07 18:10:05.
 3. Operacja
  Dopuszczalne wartości:
  – Kupno, Buy – dla operacji kupna
  – Sprzedaż, Sprzedaz, Sell – dla operacji sprzedaży
  – Hard-fork, Hardfork – dla operacji przyznania środków w ramach hard-forku
  – Program partnerski, Program afiliacyjny – dla otrzymanych środków w ramach programu partnerskiego giełdy
 4. Rynek
  W przypadku kupna/sprzedaży należy podać parę walutową C1/C2, gdzie C1 oznacza nabywaną kryptowalutę (kupowaną/sprzedawaną), a C2 oznacza zbywaną walutę/kryptowalutę (bazową). Symbole pary walutowej należy oddzielić ukośnikiem.
  Przykład poprawnego rynku dla operacji kupna kryptowaluty Bitcoin (BTC) za dolary amerykańskie: BTC/USD. Przykład dla operacji sprzedaży kryptowaluty Siacoin (SC) za bitcoin (BTC) to SC/BTC.
  Nie należy podawać odwrotnej kolejności, ponieważ może skutkować to błędnym przetworzeniem wyników przez system.
  Dla operacji hard-fork lub otrzymania środków w ramach programu partnerskiego należy w tym miejscu wpisać jedynie symbol otrzymywanej (krypto)waluty.
 5. Ilość
  Należy wpisać kupowaną, sprzedawaną, bądź otrzymaną ilość kryptowaluty C1. W przypadku kupna kryptowaluty Litecoin (LTC) na rynku w parze z euro (EUR) należy wpisać kupowaną ilość kryptowaluty Litecoin.
  Jeżeli prowizja jest pobierana w nabywanej kryptowalucie (zazwyczaj ma to miejsce przy zakupie), to należy wpisać wartość przed pobraniem prowizji (większą wartość) – od tej wartości odejmowana jest prowizja, jeżeli jest wyrażona w tej samej jednostce.
 6. Kurs
  Dotyczy operacji kupna i sprzedaży. W pozostałych przypadkach należy pozostawić puste.
  Kurs wyrażony jest w walucie C2 w stosunku do jednej jednostki C1. Należy wpisać samą ilość lub ilość z symbolem waluty C2.
  Dla przykładu: dla kupna kryptowaluty Monero (XMR) za kryptowalutę Bitcoin (BTC) po kursie 0,02801423 BTC/XMR w kolumnie należy wpisać 0,02801423 lub 0,02801423 BTC.
  Inny przykład: w przypadku sprzedaży kryptowaluty Lisk (LSK) za złoty polski (PLN) po kursie 48,02 zł za 1 LSK należy wpisać 48,02 lub 48,02 PLN.
 7. Prowizja
  Ilość jednostek prowizji pobranej przez giełdę za wykonanie danej transakcji. Jeżeli prowizja nie została pobrana, należy wpisać wartość 0.
 8. Waluta prowizji
  Symbol (krypto)waluty, w której pobrano prowizję. Jeżeli prowizja była zerowa można wpisać w tym miejscu dowolny symbol.
 9. Pozostała ilość
  Pozostała ilość otrzymanej kryptowaluty. Należy mieć na uwadze, że należy tę ilość wyrazić w walucie, której dotyczy nierozliczony koszt.
  • W przypadku operacji kupna na rynku krypto-fiat będzie to pozostała ilość kryptowaluty.
   Przykład: Kupno na rynku BTC/PLN – pozostała ilość wyrażona w BTC.
  • W przypadku zakupu na rynku krypto-krypto C1/C2 należy uwzględnić ilość pozostałej nabywanej kryptowaluty C1.
   Przykład: zakup DOGE na rynku DOGE/BTC – pozostała ilość wyrażona w DOGE.
  • W przypadku sprzedaży na rynku krypto-krypto należy wpisać pozostałą wartość otrzymanej kryptowaluty!
   Przykład: sprzedaż ETH na rynku ETH/BTC – pozostała ilość wyrażona w BTC.

UWAGA
Ze względu na niejednoznaczne oznaczanie kryptowaluty Bitcoin Cash (BCC oraz BCH), należy oznaczać tę kryptowalutę symbolem BCC (ze względu na bardziej popularne oznaczanie jej na obsługiwanych obecnie przez nasz system giełdach).
W przypadku korzystania z kryptowaluty BitConnect (oznaczanej symbolem BCC) należy zastosować symbol BCON.
Należy również zachować szczególną uwagę przy innych kryptowalutach, które mogą mieć symbole kolidujące ze sobą.

Wykaz obsługiwanych symboli kryptowalut znajduje się na dole strony.

Obsługiwane kryptowaluty

Kryptowaluty obsługiwane przez nasz system znajdują się w poniższej tabeli. W przygotowanym pliku należy używać symboli, ujętych w tabeli.

Wczytaj