Aktualizacja – aliasy symboli kryptowalut

W nowej wersji oprogramowania rozliczkryptowaluty.pl 1.4.8 usprawnione zostało łączenie kryptowalut występujących pod różnymi symbolami na różnych giełdach. Umożliwia to poprawne łączenie kosztów i przychodów np. dla kryptowaluty Bitcoin Cash ABC, która może być identyfikowana zarówno symbolem BCC, BCH, BCCABC, jak i BCHABC. Kupno przy użyciu jednego z symboli na jednej giełdzie i sprzedanie na innej giełdzie, stosującej inny symbol będzie nie będzie już powodowało problemów.

Generowany jest także dodatkowy dokument z tabelą zawierającą nazwy kryptowalut dla danych symboli. Użytkownik może wykorzystać tę tabelę, aby zweryfikować poprawność powiązania symboli używanych w raporcie z konkretnymi kryptowalutami.