Aktualizacja Binance

Wydaliśmy nową wersję oprogramowania systemu rozliczeń 1.8.13, w której poprawiono błędy i zoptymalizowano działanie importu operacji dla giełdy Binance. Pracujemy także nad nowym mechanizmem synchronizacji, który powinien przyspieszyć proces pobierania danych.

Aktualizacja poprawia błąd związany z brakiem importu niektórych operacji kupna/sprzedaży poprzez API. Wprowadzona została także obsługa nowych formatów plików – w tym plik uzyskany poprzez eksport transakcji handlowych przy użyciu opcji Generuj Wszystkie Wyciągi Handlowe.

Wprowadzone zostały także poprawki mogące powodować problemy z przetwarzaniem danych w relacji do walut fiducjarnych lub ustalaniem wartości rynkowej niektórych cen kryptowalut, takich jak DAI.

Zoptymalizowano mechanizm synchronizacji danych, który powinien zajmować mniej czasu.