Aktualizacja oprogramowania

Wydaliśmy nową wersję oprogramowania systemu rozliczeń (v1.9.12).

Poprawki dla giełdy Binance

Przygotowaliśmy możliwość importu historii drobnych wymian do BNB na podstawie skopiowanych danych z tabeli w profilu użytkownika, zgodnie z instrukcją: Dodawanie drobnych wymian

Zoptymalizowany został także czas potrzebny na przetwarzanie plików i inicjalizację modułu obsługi giełdy.

Poprawiono problem związany z przetwarzaniem niektórych wpisów historii wypłat poprzez API.

Pozostałe zmiany

  • Plik generyczny (niestandardowe): poprawiono przetwarzanie plików
  • Wprowadzono poprawki w module przetwarzania plików wyciągów z platformy Crypto.com.
  • Bitcan: poprawiono walidację pliku