Aktualizacja oprogramowania (v1.11)

Wydaliśmy nową wersję oprogramowania systemu rozliczeń (v1.11).

  • Dokument 3 (niesprzedane kryptowaluty) nie jest już generowany dla planów od roku 2018, jako że dla tych planów nie są zaciągane i przetwarzane lata poprzednie, w związku z czym estymacje dot. posiadanych aktywów na koniec roku mogły nie odzwierciedlać faktycznego stanu.
  • Poprawiono ustalanie kryptowaktywów na podstawie symboli (używane podczas pobierania cen historycznych) w przypadku niejednoznacznych symboli, w tym przypadki, gdy jedno aktywo istnieje na wielu blockchainach (np. Tether).
  • Ulepszona i zoptymalizowana prezentacja wartości w raporcie.