Aktualizacja oprogramowania (v1.15.11)

Wydaliśmy poprawki do oprogramowania systemu rozliczeń.

Pliku wyciągu wszystkich operacji z Binance

W ramach zaimportowanego pliku wyciągu wszystkich operacji dla giełdy Binance, importujemy operacje wymian oznaczonych jako „Transaction Related”. Import zalecany jest w przypadku dokonywania operacji wymian z udziałem walut fiducjarnych, gdy nie wszystkie operacje są widoczne w raporcie po zaimportowaniu innymi metodami.