Aktualizacja oprogramowania (v1.15.17)

Wydaliśmy poprawki do oprogramowania systemu rozliczeń.

Poprawiliśmy stabilność oprogramowania i naprawiliśmy problem związany z synchronizacją danych poprzez API dla giełdy Binance. Poprawiliśmy drobne błędy, m.in. problemu z możliwością uruchomienia generowania raportów w starym systemie rozliczeń (przed 2019 rokiem) dla planu podstawowego.