Aktualizacja oprogramowania (v1.16.9)

Wydaliśmy nową wersję platformy do rozliczeń.

Coinbase – obsługa API

Wsparcie dla giełdy Coinbase zostało rozszerzone i wspiera teraz synchronizację poprzez API dla transakcji wykonanych w ramach Advanced Trade. Pozostałe typy operacji można dodać za pomocą importu pliku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Rozliczanie Coinbase.

Naprawiono także problem związany z importem plików w nowym formacie giełdy Coinbase.

Pozostałe poprawki

Poprawiono synchronizację giełdy Binance przez API.

Dokument z podsumowaniem wykonanych transakcji nie będzie zawierał kolumny Kurs pomocniczy, jeżeli nie zawiera danych w tej kolumnie.