Aktualizacja oprogramowania (v1.16)

Wydaliśmy nową wersję platformy do rozliczeń.

Dodano nowy typ operacji: Nagroda.

Revolut

Poprawiono implementację giełdy Revolut, dostosowując ją do nowego formatu pliku.
Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • poprawy błędu związanego z przypisywaną strefą czasową (operacje podane w czasie UTC były interpretowane jak czas lokalny)
  • wsparcie dla nowego wariantu pliku
  • lepsze rozpoznawanie symboli aktywów z klasyfikacją na kryptowaluty, waluty obce oraz towary (takie jak złoto)