Aktualizacja regulaminu

Z dniem 6.03.2019 r. zacznie obowiązywać nowy regulamin świadczenia usług.

Zmiany regulaminu dotyczą przede wszystkim zmian w zakresie warunków związanych ze świadczeniem usług z rozdzieleniem na usługi płatne i nieodpłatne w związku z wprowadzeniem nieodpłatnego planu specjalnego: laboratorium, pozwalającego na bezpieczne udostępnienie danych giełdowych.

Sprecyzowano także zakres przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz danych dotyczących operacji giełdowych użytkownika.

W regulaminie doprecyzowano także zasady reklamacji, odstąpienia od umowy oraz rozwiązywania umowy.