Dodanie obsługi Coinbase Pro

Wprowadziliśmy obsługę platformy Coinbase Pro. Transakcje można zaimportować zarówno poprzez API, jak i poprzez pliki. Szczegółowe informacje, znaleźć można na stronie Coinbase Pro.