Dodanie obsługi Coinbase

Wprowadziliśmy obsługę platformy Coinbase. Transakcje można zaimportować poprzez pliki wygenerowane na platformie Coinbase. Szczegółowe informacje, znaleźć można na stronie Coinbase.