Dodanie obsługi Crypto.com

Wprowadziliśmy obsługę platformy Crypto.com. Transakcje można zaimportować poprzez pliki. Wspierana jest obsługa plików wymian krypto-krypto, jak i krypto-fiat (generowane poprzez aplikację Crypto.com). Implementacja znajduje się wciąż w fazie rozwoju i będzie dalej rozwijana.