Dodanie obsługi Kraken

Wraz z dzisiejszą aktualizacją wprowadzona została obsługa giełdy Kraken poprzez import pliku. Aby prowizje były poprawnie rozpoznawane, należy zaimportować plik ledgers.