Możliwość konfiguracji uzględniania nierozliczonych kosztów

Pozostałe niesprzedane na koniec roku podatkowego kryptowaluty można uwzględniać jako koszt uzyskania przychodu w przyszłych latach. Import nierozliczonych kosztów możliwy jest na 2 sposoby – automatycznie lub za pomocą zaimportowanego pliku.

W przypadku, gdy zaimportowano pliki z nierozliczonymi kosztami, transakcje są uwzględniane wyłącznie z danych zawartych w tych plikach.

Gdy użytkownik nie zaimportuje żadnego pliku, to system automatycznie przeliczy poprzednie lata z wprowadzonych giełd i ustali nierozliczone koszty na koniec poprzedzającego roku. Zostaną one użyte do właściwej kalkulacji kosztów przy rozliczaniu przychodów.

Wprowadziliśmy do systemu możliwość wyłączenia opcji automatycznego importu. Odznaczając opcję „Przelicz poprzednie lata, aby ustalić nierozliczone koszty.” można zablokować funkcję związaną z przetwarzaniem poprzednich lat w celu ustalenia niesprzedanych na koniec poprzedzającego roku kryptowalut.

Przykładowo, gdy użytkownik handlował na tych samych giełdach – zarówno w 2017 roku, jak i w roku 2018 – oraz zakupił plan rozliczeń za rok 2018 (Individual Standard 2018 lub Individual Premium 2018), to może wprowadzić dane tych giełd i z zaznaczoną opcją „Przelicz poprzednie lata, aby ustalić nierozliczone koszty” wygenerować raport. System automatycznie przeliczy nierozliczone koszty z roku 2017 i pobierze je do rozliczeń za rok 2018.

Jeżeli natomiast użytkownik np. handlował w roku 2017 na BitBay i Bittrex, a w roku 2018 wyłącznie na Bittrex, a na koniec roku 2017 sprzedał wszystkie swoje kryptowaluty, to powinien wyłączyć opcję „Przelicz poprzednie lata, aby ustalić nierozliczone koszty.”, aby wyliczenia były poprawne. System nie będzie miał bowiem wględu w transakcje z BitBay, przez co może nastąpić niepoprawne ustalenie nierozliczonych kosztów na koniec 2017 roku.