Obsługa giełdy KuCoin!

Do obsługi naszego systemu dodaliśmy giełdę KuCoin. Obecnie istnieje możliwość wprowadzenia transakcji w postaci pliku wyeksportowanego na platformie KuCoin.

Obsługa operacji wypłat i wsparcie dla giełdy przy użyciu kluczy API zostanie dodana w najbliższym czasie w miarę możliwości.