Plany do rozliczeń za rok 2022 już dostępne

W naszej ofercie dostępne są już plany do generowania raportu podatkowego z obrotu kryptowalutami za rok 2022!

Korzystając z planu jeszcze przed końcem roku, możesz sprawdzić swoją obecną sytuację pod kątem uzyskanych przychodów i kosztów z handlu kryptowalutami. Z uzykanego raportu podatkowego dowiesz się o swojej sytuacji – czy na chwilę obecną powstaje dochód, czy też nadwyżka kosztów – interpretowana jako strata. Może być to pomocne przy planowaniu Twoich ruchów związanych z inwestycjami w kryptowaluty, jeszcze przed końcem roku.

Dane wprowadzone poprzez metodę łączności API można w wygodny sposób synchronizować, dzięki czemu nie musisz każdorazowo generować i wprowadzać wyciągów z platform do obrotu walutami wirtualnymi.

Po zakończonym roku podatkowym wygeneruj raport ponownie, aby zapewnić kompletne dane za pełny rok. W przypadku korzystania z importu plików pamiętaj, by ponownie wygenerować wyciągi i zaimportować je dla platform, z których korzystałeś w 2022 roku od czasu poprzedniego ich importu w naszej aplikacji do rozliczeń kryptowalut. Tak wygenerowany raport podatkowy pozwoli Ci w szybki i łatwy sposób uzupełnić deklarację podatkową PIT-38, którą należy wypełnić i złożyć do 2 maja 2023 roku. Wskazówki dotyczące uzupełniania formularza PIT-38 znajdziesz na swoim profilu po wygenerowaniu raportu.

Plan ten możesz za darmo przetestować po zalogowaniu się do naszej aplikacji do rozliczeń kryptowalut, wybierając produkt Demo 2022. Będzie tam możliwość wprowadzenia transakcji z giełd i kantorów kryptowalut – zarówno tych, dla których posiadamy bezpośrednią obsługę, jak i tych spoza aktualnej listy natywnie wspieranych platform – wprowadzając operacje za pomocą generycznego pliku. Po przeanalizowaniu historii operacji dowiesz się także ile operacji w roku 2022 wykonano do tej pory i na tej podstawie zaproponujemy najkorzystniejszy wariant. Da on dostęp do dokumentacji podatkowej, w której dowiesz się nie tylko o przychodach, kosztach i uzyskanym dochodzie za 2022 rok, ale także o wszystkich swoich operacjach kryptowalutowych przedstawionych w tabeli w kolejności chronologicznej. Takie zestawienie może się także okazać wartościowe w przypadku upadku giełdy lub braku dostępu do danych historycznych na danej platformie. Znajdziesz tam także pomocniczy kurs, który może być przydatny do określenia właściwych kosztów i przychodów w przypadku handlu w parze do walut obcych. Zwróć uwagę, że operacje wykonane w parze do stable coinów są podatkowo obojętne. Nie będą zatem wpływać na koszty i przychody, co może być korzystne, aby ograniczyć ilość uwzględnianych operacji giełdowych przy obliczaniu przychodów i kosztów.

Dokument ten może stanowić przydatne źródło o wszystkich transakcjach kryptowalutowych i potwierdzający historię poszczególnych wymian. Na jego podstawie można zidentyfikować zdarzenia podatkowe wygenerowane na giełdach i kantorach kryptowalut.

Dodatkowa tabela dla każdej operacji generującej zdarzenie podatkowe określi odpowiednie przychody i koszty z wybranej transakcji. Dowiesz się z niej które operacje wygenerowały przychód lub koszt.

Fragment tabeli ze zdarzeniami podatkowymi dot. inwestycji w kryptowaluty

Na końcu tabeli znajdziesz podsumowanie wyszczególnionych rozliczeń z sumą przychodów i sumą kosztów, którą możesz wpisać w odpowiednie pola formularza PIT-38, aby rozliczyć rok 2022 z kryptowalut.

Podsumowanie z przychodami i kosztami z kryptowalut, pomocne podczas uzupełniania formularza PIT-38

Jeżeli inwestycjami w kryptowaluty zajmujesz się od dawna, pamiętaj, aby uzupełnić pole nadwyżki kosztów za poprzedni rok podatkowy, tj. 2021. System wówczas uwzględni wartość to określenia końcowego dochodu lub nadwyżki kosztów. Jeżeli jednak zapomniałeś się rozliczyć w poprzednich latach, pamiętaj, aby bezzwłocznie złożyć zaległe deklaracje – nawet wtedy, gdy wyłącznie kupowałeś kryptowaluty (w innym przypadku nie będziesz miał możliwości uwzględnić poniesionych kosztów z lat poprzednich). W naszej ofercie posiadamy także plany na poprzednie lata. Jako nieliczni wciąż oferujemy możliwość wspomagania rozliczeń dla operacji z lat przed rokiem 2019, tj. przed zmianami w zakresie opodatkowania kryptowalut – z zastosowaniem metody FIFO.

Uzupełnianie pola nadwyżki kosztów za poprzedni rok podatkowy

Sprawdź pełną ofertę >