Włącz/wyłącz hard-fork jako przychód

Dodaliśmy możliwość konfiguracji dotyczącej sposobu traktowania hard-forków. Dotychczas otrzymane od giełdy jednostki kryptowalut w związku z występującym hard-forku na blockchain były zawsze traktowane jako przychód.

Udostępniliśmy możliwość wyłączenia tej opcji dla użytkowników, którzy nie podzielają takiego stanowiska. Wyłączenie tej opcji użytkownik dokonuje na własną odpowiedzialność.