Nota prawna

Informacje zawarte na niniejszej stronie mają charakter informacyjny dotyczący sposobu działania oferowanego systemu informatycznego i nie stanowią porady, źródła prawa ani opinii prawnej. Operator strony nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub szkody poniesione przez Użytkowników strony i systemu, wynikające z wykorzystania informacji, materiałów i opinii znalezionych na stronie. Generowane przez system wyniki mają charakter informacyjny. W razie wątpliwości przydatności generowanych raportów jako dokumentacji uzupełniającej, należy skorzystać z porady profesjonalnego biura księgowego lub doradcy podatkowego, prezentując niniejsze informacje o sposobie działania systemu. Pamiętaj, aby samodzielnie wygenerować odpowiednią dokumentację podstawową, korzystając z opcji generowania wyciągów na giełdach kryptowalut.

Właściciel Serwisu nie oferuje usług dotyczących walut wirtualnych (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. z 2018 r., poz. 723), o których mowa w Art. 2. ust. 1. pkt 12. tej ustawy, w ramach usług dostępnych w serwisie rozliczkryptowaluty.pl.