O systemie

rozliczkryptowaluty.pl oferuje system do wspomagania rozliczeń zysków czerpanych z handlu kryptowalutami. System zbiera informacje z wielu źródeł, łączy je ze sobą, szereguje chronologicznie i przygotowuje raport do rozliczania według określonej strategii. System pomaga w ustaleniu wartości potrzebnych do rozliczeń wynikających z jego profilu i aktywności na giełdach kryptowalut, jednak użytkownik sam powinien wypełnić deklarację podatkową i rozliczyć się z operacji w kryptowalutach. W razie wątpliwości warto skorzystać z profesjonalnego biura rachunkowego lub doradcy podatkowego, dostarczając dokumentację wygenerowaną przez nasz system wraz z oryginalnym wyciągiem operacji z giełd.

Funkcjonalność

  • Łączenie się z giełdami przez API i pobieranie transakcji z określonego okresu
  • Generowanie plików w formacie PDF na podstawie pobranej listy transakcji wraz z podsumowaniem
  • Obsługa transakcji typu fiat-krypto oraz krypto-krypto
  • Ustalanie kursu dla wybranej waluty obcej lub kryptowaluty
  • Import nierozliczonych kosztów z poprzednich lat
  • Chronologiczne sortowanie listy transakcji z wielu giełd
  • Generowanie dla osób fizycznych listy momentów sprzedaży kryptowalut (jako zbycia prawa majątkowego) z uwzględnieniem kosztów ich nabycia
  • Generowanie dla osób fizycznych listy zakupionych kryptowalut, które nie zostały sprzedane – do wykorzystania w rozliczeniach w kolejnych latach

Obecnie nie wspieramy operacji związanych z handlem dźwignią, ani innymi instrumentami pochodnymi.

W jaki sposób działa system?

System korzysta z kluczy API obsługiwanych giełd kryptowalut do pobierania historii transakcji oraz z wygenerowanych wyciągów dla wybranych giełd. Transakcje są zbierane z poprzedniego roku podatkowego, a następnie przetwarzane chronologicznie, aby wyznaczyć końcowe wartości przychodu oraz kosztów. Generowany dokument końcowy może stanowić suplement dokumentacji związanej z obrotem kryptowalutami, który może zostać pobrany z Panelu Klienta rozliczkryptowaluty.pl.

Dla rozliczeń za rok 2018 i wcześniejszych system na potrzeby podatku dochodowego traktuje kryptowaluty jako prawa majątkowe. Koszty uwzględniane są w momencie zbywania praw majątkowych, czyli w momencie powstawania przychodu. Uwzględniany koszt obejmuje wartość wydaną na zakup kryptowaluty oraz prowizje pobrane przez giełdę. Prowizje pobierane przez giełdę za wypłatę środków są odnotowywane w generowanym raporcie, jeżeli posiadają prowizję pobraną w kryptowalucie.

Rozliczenia za okres do końca 2018 roku są zgodne z informacjami zawartymi w komunikacie Ministerstwa Finansów na potrzeby podatku dochodowego.

Rozliczenia dla lat podatkowych od roku 2019 dokonywane są na podstawie nowych przepisów podatkowych dot. walut wirtualnych.

Sposób wyznaczania dochodu z kryptowalut

Wprowadzone do systemu transakcje są łączone z wielu źródeł, a następnie szeregowane chronologicznie. Wszystkie istotne operacje umieszczane są do Dokumentu 1 zawierającego transakcje źródłowe.

Operacje, które generują zdarzenia podatkowe (przychód) są odnotowywane w Dokumencie 2rozliczenie przychodów. Zamieszczone są tam koszty uzyskania przychodu dla każdej z operacji przy wykorzystaniu metody FIFO (dla rozliczeń do roku 2018). Oznacza to, że gdy następuje zbycie kryptowaluty (sprzedaż, pobranie prowizji w kryptowalucie podczas transakcji lub zamiana jednej kryptowaluty na inną), szukany jest pierwszy nierozliczony zakup i zostaje on zastosowany jako koszt. W przypadku, gdy zbywana kryptowaluta jest mniejsza od otrzymanej ilości podczas wcześniejszego zakupu, ujmowana wartość kosztu stanowi odpowiedni ułamek całkowitej ilości zakupionej kryptowaluty. Przykładowo – gdy wskutek najwcześniej występującego zakupu kryptowaluty Bitcoin otrzymujemy 1,0 BTC i zdecydujemy się po pewnym czasie sprzedać 0,4 BTC, uwzględniony zostanie 40% koszt nabycia z zakupu 1,0 BTC, a 60% pozostałego nierozliczonego kosztu będzie czekać na kolejną sprzedaż. W przypadku, gdy ilość jednostek sprzedawanej kryptowaluty jest większa od najwcześniejszego nierozliczonego kosztu, sumowane są kolejne wartości aż do natrafienia na transakcję, którą pokryje całą wartość zebywanej kryptowaluty. Warto mieć jednak na uwadze, że najczęściej podczas zakupu kryptowaluty pobierana jest prowizja w otrzymywanej kryptowalucie. Oznacza to, że w rzeczywistym przypadku zdarzenie podatkowe (przychód) wystąpi także podczas zakupu kryptowaluty, ponieważ następuje zbycie kryptowaluty i jej zamiana na usługę giełdy. Powiązanie kosztów z przychodem nastąpi wówczas już w momencie kupna w wysokości prowizji.

W przypadku zamiany jednej kryptowaluty na inną (kupno/sprzedaż w parze krypto-krypto) operacja traktowana jest jako barter. Następuje ustalenie bieżącej wartości zbywanej kryptowaluty, ustalenie dochodu lub straty względem momentu jej zakupu, a następnie koszt otrzymywanej kryptowaluty oczekuje na późniejszą zamianę lub sprzedaż. Ze względu na techniczne możliwości integracji z giełdami kryptowalut w zakresie pobierania wartości historycznych kursów kryptowalut, wartość kryptowaluty przy operacji kupna/sprzedaży w parze krypto-krypto brana jest najbliżej znana w przeszłości wartość rynkowa. Kurs kryptowaluty pobierany jest w dolarach amerykańskich przy użyciu danych pozyskanych z serwisów CoinPaprika i CoinMarketCap.

Jeżeli wartość kryptowaluty określona jest w walucie obcej (np. dolar amerykański, euro), następuje przeliczenie wartości do polskiego złotego po średnim kursie NBP z roboczego dnia poprzedniego.

Dla operacji, które nie są przeprowadzane z udziałem narodowej waluty stosowane są pomocnicze kursy w tabeli, które były brane pod uwagę podczas wyliczania wartości.

Operacje kupna, które nie zostały uwzględnione przy sprzedaży (niesprzedane kryptowaluty) są odnotowywane w Dokumencie 3. Nierozliczone transakcje można także wyeksportować do pliku, aby móc ich użyć w kolejnych latachdo uwzględnienia kosztów zakupów kryptowalut, które nie zostały sprzedane na koniec roku.

Dodatkowo może być generowany Dokument 4, jeżeli użytkownik na giełdzie otrzymywał środki w ramach programów partnerskich/afiliacyjnych. Środki takie traktowane są jako inne źródła przychodu i nie łączą się z dochodami o charakterze praw majątkowych, stąd generowane są w osobnym dokumencie.

Przedsiębiorcy

Rozliczanie z handlu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do końca 2018 roku należało wykonywać na bieżąco. Od 2019 roku osoby fizyczne (zarówno prowadzące działalność gospodarczą, jak i nie prowadzące) powinny rozliczać się według nowych zasad opodatkowania kryptowalut.

Spółki

Napisz do nas, aby sprawdzić, jak możemy pomóc.


Informacje zawarte na niniejszej stronie mają charakter informacyjny dotyczący sposobu działania oferowanego systemu informatycznego i nie stanowią porady, źródła prawa ani opinii prawnej. Operator strony nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub szkody poniesione przez Użytkowników strony i systemu, wynikające z wykorzystania informacji, materiałów i opinii znalezionych na stronie. Generowane przez system wyniki mają charakter informacyjny. W razie wątpliwości przydatności generowanych raportów jako dokumentacji uzupełniającej, należy skorzystać z porady profesjonalnego biura księgowego lub doradcy podatkowego, prezentując niniejsze informacje o sposobie działania systemu. Pamiętaj, aby samodzielnie wygenerować odpowiednią dokumentację podstawową, korzystając z opcji generowania wyciągów na giełdach kryptowalut.

Nasz serwis używa plików cookies, aby dostarczać użytkownikom możliwość korzystania z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu wg polityki Google Analytics. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Rozumiem