Individual Standard 2018

Dostępność dla kont typu:
 osoba fizyczna
przedsiębiorca

Parametr
Wartość
Uwzględniany rok podatkowy
2018
Strategie rozliczeń
Metoda FIFO w oparciu o zasady ogólne
obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. *
Ważność konta od dnia zakupu
1 rok
Ilość obsługiwanych giełd
1
Zamiana kryptowaluty na usługę w ramach prowizji pobranej przez giełdę
Tak *
Wsparcie dla transakcji typu krypto/krypto
Tak *
Import nierozliczonych kosztów z poprzednich lat
Wsparcie dla operacji na dźwigni
Wsparcie dla operacji typu SWAP
Zwolnienie z podatku operacji krypto/krypto poniżej progu **
Prowizja wypłaty z giełdy jako koszt
Nie ***
Sposób generowania dokumentów
Manualnie
Generowanie PCC-3
Nie
Możliwość dodawania niestandardowych plików giełd
Generowanie tabeli z wszystkimi transakcjami na giełdach
 PDF
Generowanie tabeli z uzyskanymi przychodami wraz z sumą
 PDF
Tabela z nierozliczonymi kosztami na kolejne lata podatkowe
 PDF
 RKF


* Przeczytaj więcej o sposobie ustalania kosztów i przychodów na stronie O systemie („Jak działa system?”).
** Na podstawie Art. 21. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ust. 1. pkt. 32b).
*** Osoby fizyczne mogą mieć problem z zakwalifikowaniem prowizji od wypłat jako koszt, ponieważ nie są bezpośrednio powiązane z konkretnym zyskiem.

Generowane dokumenty w ramach raportu:

  • Dokument 1 – zbiorcze zestawienie operacji z giełd użytkownika w kolejności chronologicznej
  • Dokument 2 – zestawienie operacji tworzących zdarzenia podatkowe na gruncie podatku dochodowego
  • Dokument 3 – informacje o nierozliczonych kosztach w roku podatkowym do ujęcia w przyszłych latach
  • Dokument 4* – operacje klasyfikowane do innych źródeł dochodu

* Dokument generowany opcjonalnie – wyłącznie w przypadku, gdy istnieją transakcje klasyfikowane do innych źródeł (programy partnerskie)