Oferta rozliczeń za rok 2018

Warianty

Szczegóły oferty

W skład dokumentacji wchodzą standardowo 4 dokumenty: (1) zbiorcze zestawienie operacji z giełd użytkownika w kolejności chronologicznej, (2) zestawienie operacji tworzących zdarzenia podatkowe na gruncie podatku dochodowego oraz (3) informacje o nierozliczonych kosztach w roku podatkowym do ujęcia w przyszłych latach.
Generowany może być także dodatkowy dokument (4) w przypadku, gdy użytkownik dokonywał operacje klasyfikowane do innych źródeł dochodu.

Wygenerowane dane z tabeli dokumencie (2) można użyć, aby wpisać, bądź uzupełnić dane zawarte w PIT-36 klasyfikowane jako prawa majątkowe (rubryka D, prawa autorskie i pokrewne). Jeżeli masz problem z uzupełnieniem deklaracji podatkowej, warto zwrócić się do profesjonalnego biura księgowego lub doradcy podatkowego z wygenerowaną dokumentacją.

Plany dla rozliczeń do roku podatkowego 2018 dostępne są w dwóch wariantach: Individual Standard oraz Individual Premium za różne lata podatkowe.

Plan
Individual Standard
Individual Premium
Ilość obsługiwanych giełd 
1
wiele
Możliwość dodawania
niestandardowych plików giełd 
 
 
Generowanie tabeli z wszystkimi
transakcjami na giełdach 
PDF
PDF
Generowanie tabeli z uzyskanymi
przychodami wraz z sumą 
PDF
PDF
Tabela z nierozliczonymi kosztami
na kolejne lata podatkowe 
PDF, RKF
PDF, RKF
Import nierozliczonych kosztów
CSV, RKF
CSV, RKF

Jeżeli chcesz wybrać plan wspomagający rozliczanie za rok 2018 (rozliczenie PIT w 2019), to powinieneś wybrać wariant „2018” i wygenerować dokument w roku 2019. W sytuacji, gdy chcesz wygenerować raport za rok 2017 w celu złożenia korekty deklaracji podatkowej, możesz to zrobić po zakupie wariantu „2017”. Jeżeli jesteś zainteresowany rozliczeniem transakcji za wcześniejsze lata, napisz do nas.