Oferta rozliczeń za rok 2019

Warianty

  • Plan Darmowy 2019 – umożliwia wprowadzenie danych do systemu i wygenerowanie przykładowego dokumentu z limitem 20 transakcji
  • Mini 2019 – umożliwia wygenerowanie dokumentacji dla maksymalnie 40 transakcji
  • Standard 2019 – posiada maksymalny limit 100 transakcji
  • Rozszerzony 2019 – posiada maksymalny limit 300 transakcji
  • Pro 2019 – posiada maksymalny limit 500 transakcji
  • Nielimitowany 2019 – brak ograniczeń dla ilości transakcji

Szczegóły oferty

W skład dokumentacji wchodzą standardowo 4 dokumenty: (1) zbiorcze zestawienie operacji z giełd użytkownika w kolejności chronologicznej, (2) zestawienie operacji tworzących zdarzenia podatkowe na gruncie podatku dochodowego oraz (3) informacje o niesprzedanych kryptowalutacj w danym roku podatkowym.
Generowany może być także dodatkowy dokument (4) w przypadku, gdy użytkownik dokonywał operacje klasyfikowane do innych źródeł dochodu.

Wygenerowane dane z tabeli dokumencie (2) można użyć do uzupełnienia deklaracji podatkowej. Jeżeli masz problem z uzupełnieniem deklaracji podatkowej, warto zwrócić się do profesjonalnego biura księgowego lub doradcy podatkowego z wygenerowaną dokumentacją.

Plany dla roku 2019 dostępne są w kilku wariantach oferujących różne limity maksymalnej ilości transakcji. Dostępna jest również darmowa wersja demonstracyjna, w której po wprowadzeniu danych istnieje możliwość poznania całkowitej ilości transakcji, dzięki czemu możesz w późniejszym kroku wykupić optymalny plan dla siebie.

Każdy wariant umożliwia wprowadzenie danych z wielu giełd za pomocą kluczy API lub plików z historią wygenerowanych na giełdach. Dostępność poszczególnych wariantów uzależniona jest od konkretnej giełdy.