Polityka prywatności i cookies

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i przedstawia zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników oraz zasady wykorzystywania plików cookies, w związku z korzystaniem z Serwisu rozliczkryptowaluty.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest firma Bitware sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zamkniętej 10/1.5,  30-554 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000507818, REGON: 302714088, NIP: 7831712379, kapitał zakładowy: 10 000 zł.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem e-maila: .
 4. Użytkownikiem serwisu jest osoba posiadające Konto, dające dostęp do z usług za pośrednictwem Panelu Klienta.
 5. Odwiedzającym jest niezalogowany użytkownik.
 6. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności podczas rejestracji konta oraz zakupu usług.
 7. Korzystając z serwisu Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia właścicielowi serwisu świadczenie usług dostępnych w serwisie.
 8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych.
 10. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, a zdefiniowane w Regulaminie i użyte w niniejszej Polityce Prywatności, zapisane wielką literą posiadają znaczenie określone w Regulaminie.

Cel i zakres zbierania danych osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 2. Możliwe cele zbierania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora:
  • zarejestrowanie konta w Serwisie,
  • zakup usług dostępnych w Serwisie,
  • marketing bezpośredni własnych usług Administratora lub podmiotów współpracujących,
  • inne cele wymienione w Regulaminie.
 3. Administrator Danych Osobowych powierza przetwarzanie danych następującym podmiotom:
  • PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, KRS: 0000347935 – w celu przetwarzania płatności poprzez operatora płatności Przelewy24;
  • H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań NIP: 782-262-21-68, REGON: 364261632, KRS 0000612359 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu:
  • w przypadku Użytkowników nieprowadzących działalności gospodarczej: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres IP;
  • w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą: adres poczty elektronicznej, firma, siedziba, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres IP;
 5. Administrator zbiera i przetwarza dane udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu zgodnie z warunkami świadczenia usług opisanych w Regulaminie.
 6. Administrator uzyskuje dostęp do danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24, które zawierają informacje o przebiegu płatności oraz wprowadzone w formularzu płatności takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, wybrany kanał płatności. Szczegółowe warunki związane z przetwarzaniem i powierzaniem danych osobowych można znaleźć na stronie Przelewy24.

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies przechowywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika. Osoba korzystająca z serwisu ma prawo odmówić ich przyjęcia, lecz będzie to skutkować:
  • możliwością niepoprawnego działania Witryny Głównej (w domenie rozliczkryptowaluty.pl),
  • brakiem możliwości autoryzacji w Panelu Klienta i tym samym korzystania z Usług.
 2. Pliki Cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies wykorzystuje się w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.
 3. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Zapisane pliki cookies użytkownik może usunąć wchodząc w opcje przeglądarki internetowej.

W jaki sposób chronimy Twoje dane?

 1. Serwis używa protokołu HTTPS, zapewniając bezpieczną, szyfrowaną komunikację pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem.
 2. Używamy separacji w dostępie do danych osobowych i do danych udostępnionionych przez Użytkownika – takie jak klucze API i pliki z historią transakcji.
 3. Maskujemy wartości wprowadzonych kluczy API, za wyjątkiem klucza publicznego.
 4. Ostrzegamy Użytkownika przed generowaniem kluczy API o zbyt wysokich uprawnieniach – w szczególności przestrzegamy przed nadawaniem uprawnień pozwalających dokonywać wypłaty środków, a w ramach technicznych możliwości blokujemy możliwość użycia takich kluczy.
 5. Informujemy Użytkownika, aby ograniczył możliwość stosowania kluczy API przez urządzenie posiadające IP naszego serwera poprzez zastosowanie filtru IP, gdy giełda daje taką możliwość.

Inne technologie

Administrator korzysta z Google Analytics w celu prowadzenia statystyk i analiz ruchu na stronie internetowej. Administrator nie wykorzystuje narzędzi związanych z profilowaniem w ramach usługi Google Analytics.