Co zawiera raport podatkowy z kryptowalut?

Na raport składa się kilka dokumentów. Dla raportów podatkowych z obrotu kryptowalutami wygenerowanych dla lat 2018 i późniejszych, składa się on z dokumentu zawierającego zestawienie wszystkich operacji oraz osobnego dokumentu zawierającego ich rozliczenia, w którym znaleźć można podsumowanie uzyskanych w danym roku przychodów i kosztów.