Uzupełnianie deklaracji podatkowej z kryptowalut

Na tej stronie dowiesz się w jaki sposób należy uzupełnić PIT ze sprzedaży kryptowalut na podstawie wygenerowanego przez system rozliczkryptowaluty.pl raportu podatkowego. Jeżeli posiadasz nietypową sytuację lub wątpliwości w zakresie uzupełniania deklaracji podatkowej, warto zwrócić się do specjalisty.

Jaki formularz PIT należy wypełnić, aby rozliczyć kryptowaluty?

Uzupełnienie deklaracji podatkowej za rok 2019 lub lata późniejsze należy wykonać przez uzupełnienie deklaracji PIT-38. Dla poprzednich lat – zobacz sekcję Deklaracje podatkowe do 2018 roku.


Jak wypełnić PIT ze sprzedaży kryptowalut?

Deklaracje podatkowe od 2019 roku

Deklarację podatkową za kryptowaluty możesz uzupełnić na 2 sposoby. Pierwszym sposobem jest skorzystanie z portalu podatki.gov.pl (Twój e-PIT), natomiast drugim sposobem jest uzupełnienie interaktywnego formularza PIT-38.

Rozliczanie kryptowalut przez portal podatki.gov.pl

Zaloguj się na portalu e-Urząd Skarbowy wybierając preferowaną metodę logowania.

Po poprawnym zalogowaniu wybierz opcję Twój e-PIT.

Następnie odszukaj odpowiedni formularz (Twój e-PIT-38 za rok 2022) i wybieramy opcję Złoż PIT-38.

Następnie wybierz opcję Edytuj dochód (przychody i koszty).

W następnym kroku w sekcji Inne przychody, w tym uzyskane za granicą oraz odpłatne zbycie walut wirtualnych art. 30B ust. 1A ustawy, wybieramy Dodaj przychód.

Pojawi się formularz, w którym w odpowiednich polach podajemy uzyskane w raporcie podatkowym wartości.

Jeżeli nie masz raportu podatkowego, wygeneruj go przy użyciu naszej aplikacji do wspomagania rozliczeń kryptowalut.

By uzupełnić e-PIT-38 za kryptowaluty, uzupełnij pola 34, 35 i 36 zgodnie z poniższą ilustracją.

Aby zatwierdzić zmiany, wybierz przycisk Zatwierdź na dole formularza.

W razie potrzeby uzupełnij dodatkowe pola formularza i gdy Twój PIT-38 zostanie wypełniony, potwierdź złożenie deklaracji odpowiednim przyciskiem.

Pamiętaj, że formularz ten składasz niezależnie od innych formularzy (np. z tytułu umowy o pracę).
W razie dalszych wątpliwości dotyczących uzupełniania lub składania deklaracji, skontaktuj się ze swoim księgowym.


Uzupełnianie formularza interaktywnego PDF

Dla deklaracji podatkowych dotyczących lat od roku 2019 i lat późniejszych, należy uzupełnić pola oznaczone jako odpłatne zbycie walut wirtualnych, wpisując wartości uzyskane z wygenerowanego w naszym systemie raportu.

W przypadku zysku w danym roku, należy uzupełnić pola:

Uzupełnianie PIT-38 na podstawie raportu z systemu do rozliczeń kryptowalut

W przypadku nadwyżki kosztów uzupełnienie deklaracji należy wykonać zgodnie z przykładem:

Uzupełnianie PIT-38 na podstawie raportu z systemu do rozliczeń kryptowalut

Deklaracje podatkowe do 2018 roku

W przypadku rozliczeń kryptowalut do roku 2018 przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, traktując kryptowaluty jako prawa majątkowe, powinny wypełnić deklarację PIT-36. Po wygenerowaniu raportu, wartości z tabeli rozliczeń przychodów można wykorzystać, aby uzupełnić informacje o dochodach z tytułu sprzedaży kryptowalut w sekcji D jako dochody z praw autorskich i pokrewnych (pierwszy wiersz – pola 74 i 75).

Jeżeli są to nasze jedyne źródła przychodów klasyfikowane do tej kategorii źródeł, to wystarczy przepisać wartości przychodu i kosztów z raportu:

Uzupełnianie PIT-36 na podstawie raportu z systemu do rozliczeń kryptowalut

Jeżeli uzupełniamy deklarację przy użyciu dedykowanego oprogramowania do składania deklaracji PIT drogą elektroniczną, to automatycznie powinien zostać wyliczony dochód/strata na podstawie wprowadzonych kwot. Jeżeli posiadasz także inne źródła przychodu z tytułu praw autorskich, praw majątkowych i pokrewnych praw, to może być wymagane zmodyfikowanie tych wartości.