Rozliczanie Binance

Strona Binance

Przejdź do: Parametry | Generowanie kluczy APIEksport plików

Parametry

OperacjaAPIImport pliku
Kupno / sprzedaż
Wypłaty środków
Hard-fork
Program partnerski
Konwersja na BNB
Airdropy / ręczne naliczenia
Zakup / sprzedaż za waluty fiducjarne

Informacje ogólne

Na platformie aktualnie wspierane są operacje wykonywane na rynku Spot. Nie są obsługiwane operacje wykonywane w ramach portfela dźwigni (Margin), ani operacje związane z stakingiem, kontraktami futures, wymianami P2P, pożyczkami, czy oszczędnościami na platformie Binance.

Wygodną i preferowaną metodą w większości przypadków jest wybranie opcji importu operacji poprzez API. Generowanie klucza API jest stosunkowo szybkie, choć sam import operacji może potrwać od kilku do kilkunastu minut. Przy dalszym rozwoju platformy lub wprowadzeniu ulepszeń, daje to możliwość w przyszłości synchronizacji danych, czy wprowadzania ulepszeń i poprawek.

W przypadku wykonywania innych operacji w ramach platformy Binance niż zwykły trading w ramach portfela Spot, konieczne może być zaimportowanie dodatkowych plików, gdyż nie wszystkie informacje mogą zostać zaimportowane przez nasz system za pomocą API.

Szczegółowe informacje dot. ograniczeń importu danych przy użyciu API Binance znajdują się w sekcji Generowanie kluczy Api > Uwagi.


Generowanie kluczy API

Aby umożliwić synchronizację historii operacji przez nasz system, zalecamy wygenerowanie dedykowanego klucza API na platformie Binance i nie współdzielenie go z innymi aplikacjami. Tym samym odradzamy korzystania z wygenerowanych wcześniej kluczy API dla innych aplikacji.

Wymagane uprawnienia klucza API to: Odczyt danych. Adres IP dla filtra: 195.242.116.113.

Uwagi

Nie wszystkie operacje mogą zostać pobrane za pomocą API.

Operacje kupna i sprzedaży poprzez waluty fiducjarne (np. PLN, EUR) należy wprowadzić niezależnie poprzez import plików, gdyż operacje te nie są dostępne do pobrania poprzez API. Operacje znajdują się w zakładce Historia Kupna/Sprzedaży .

Część danych z Historii dystrybucji także może nie być widoczna poprzez import danych za pomocą API. Należy zweryfikować, czy wszystkie operacje widoczne w zakładce Historia Transakcji > Dystrybucja są widoczne po imporcie za pomocą API. W razie potrzeby należy zaimportować brakujące operacje poprzez import pliku.

Cześć danych z historii konwersji może również nie być widoczna poprzez import danych za pomocą API. Należy zweryfikować, czy wszystkie operacje widoczne w zakładce Historia Konwersji są widoczne po imporcie za pomocą API. W razie potrzeby należy zaimportować brakujące operacje poprzez import pliku.

Synchronizacja danych może czasami zająć dłuższą chwilę. Wynika to z ograniczeń, jakie oferuje platforma Binance pod względem zapytań o historię operacji, jak i czasowe limity zapytań. Przy większym obciążeniu naszych serwerów synchronizacja może się znacząco wydłużyć lub generować błędy. W takim przypadku zalecamy spróbowanie dokonania synchronizacji w innym czasie lub skorzystania z możliwości importu plików.

Generowanie kluczy API

Po zalogowaniu się na Binance, rozwijamy menu na górze strony klikając w ikonkę , a następnie wybieramy z menu „Ustawienia API” lub korzystamy z linka: https://www.binance.com/pl/usercenter/settings/api-management :

Nadajemy nazwę dla naszego klucza i klikamy na „Utworzenie klucza API„:

Możemy być poproszeni o autoryzację zmiany kodem 2FA:

Na nasz adres e-mail zostanie wysłany link do potwierdzenia operacji.

Klikamy na otrzymany w wiadomości link.

Powinna pojawić nam się strona z wygenerowanym kluczem API. Klucz prywatny będzie wyświetlony przez ograniczony czas – podczas jego tworzenia i konfiguracji. Jeżeli nie zachowasz go – konieczne będzie potwórzenie procedury od początku.

Klucz API oraz klucz prywatny mogą być skopiowane do profilu w Panelu Klienta na naszej platformie.

Zalecamy dostosowanie uprawnień, aby dodatkowo wzmocnić bezpieczeństwo swojego konta. W tym celu klikamy na przycisk „Zmień uprawnienia”:

W celu maksymalizacji bezpieczeństwa, upewniamy się, że uprawnienia API to wyłącznie Włącz Odczyt. Oznacza to najprawdopodobniej konieczność odznaczenia pola Włącz Handel Spot i Margin. Można tego dokonać poprzez wybór opcji Zmień uprawnienia.

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, w polu autoryzacji po adresie IP wpisujemy adres 195.242.116.113. W przypadku problemów zgłaszanych z łącznością poprzez API, zalecamy wyłączenie opcji filtrowania poprzez IP do czasu rozwiązania zgłoszenia.

Zatwierdzamy zmiany przyciskiem „Zapisz”:

Możemy zostać poproszeni o dodatkową autoryzację kodem 2FA:

Na koniec należy skopiować wygenerowany klucz API i klucz prywatny do odpowiednich pól w profilu w Panelu Klienta (klucz API jako Key, a klucz prywatny jako Secret).


Eksport plików

Aby zapewnić kompletną historię, należy pobrać pliki z 5 źródeł na Binance:
historię wymian / transakcji handlowych (trades),
historię wypłat (withdrawals),
historię konwersji wymian końcówek (small asset conversion),
historię dystrybucji ,
historia kupna/sprzedaży za waluty fiat .

Jeżeli dokonywano importu poprzez API, należy dodatkowo zaimportować tylko pliki:
historię konwersji wymian końcówek (small asset conversion),
historię dystrybucji .

Jeżeli nie wszystkie operacje są widoczne po imporcie poprzez API, także:
– historię konwersji wymian końcówek (small asset conversion),
– historię dystrybucji (jeżeli nie wszystkie operacje są widoczne po imporcie poprzez API).

W przypadku dokonywania operacji w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia pomiędzy 23:00, a 1:00, należy zwrócić uwagę, że część operacji może nie być ujęta w wygenerowanym pliku ze względu na różnicę strefy czasowej. Gdy dokonywano operacji w tym przedziale czasowym, należy upewnić się, że wszystkie transakcje są zawarte w pliku. Docelowa lista operacji powinna mieścić się w ramach pełnego roku kalendarzowego czasu polskiego.

Eksport historii wymian (transakcji handlowych)

Należy skorzystać z wyłącznie jednej z metod przedstawionych poniżej (metoda 1. lub metoda 2.).

Metoda 1.

Z menu wybieramy opcję Zlecenia > Zlecenia Spot, a następnie poprzez menu po lewej stronie przechodzimy do strony Historia transakcji handlowych .

Generujemy plik z transakcjami handlowymi za wybrany rok poprzez wybór opcji Generuj Wszystkie Wyciągi Handlowe. W formularzu w polu Okres wskazujemy Dostosuj. Wybranie opcji Ostatni rok może wygenerować nieprawidłowy przedział czasu, gdyż powinniśmy wygenerować zestawienie za ostatni rok kalendarzowy, a nie za ostatnie ostatnie 12 miesięcy.

Po upewnieniu się, że wybrany został okres niestandardowy (Dostosuj) i wskazany przedział zawiera daty od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, klikamy przycisk Wygeneruj. Należy mieć na uwadze fakt, że możliwość generowania pliku w tej sposób ograniczona jest do kilku razy na miesiąc.

Generowanie pliku może potrwać od kilku do kilkudziesięciu minut.

Gdy plik zostanie wygenerowany, użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail lub SMS, a plik do pobrania będzie znajdował się na stronie Historia transakcji handlowych po wybraniu opcji Generuj Wszystkie Wyciągi Handlowe. Aby pobrać plik, klikamy opcję Pobierz. Pobrany plik należy rozpakować przez importem do systemu rozliczkryptowaluty.pl.

W przypadku, gdy nie mamy możliwości wygenerowania pliku w wybrany sposób, ze względu na limit, należy skorzystać z importu operacji poprzez API lub korzystając z metody 2.

Metoda 2.

Aby pobrać historię za pełny rok, należy pobrać 4 pliki – za każdy kwartał, ponieważ Binance w tej metodzie nie umożliwia pobierania historii dla okresów dłuższych niż 3 miesiące. Historię wymian można pobrać wchodząc w Historia transakcji handlowych , a następnie wybierając przycisk Eksportuj Najnowszą Historię Handlową w prawym górnym rogu.

Wyberiamy kolejne 3-miesięczne okresy dla wybranego roku po uprzednim wybraniu opcji Własne:

Po każdorazowym wybraniu kolejnego kwartału, należy pobrać historię klikając w Eksportuj.

Historia wymian na BNB

Obsługa importu plików z historią wymian na BNB (binance.com/pl/my/wallet/exchange/balance/dust/history ) nie jest obecnie wspierana przez import plików. Obsługa zostanie dodana wkrótce. Jeżeli posiadasz historię konwersji na swoim koncie Binance, prosimy o wstrzymanie się do czasu gotowości implementacji.

Eksport historii wypłat

Aby pobrać historię wypłat, należy zalogować się do Binance i odwiedzić link:
binance.binance.com/pl/my/wallet/exchange/history/withdraw
lub wejść w Portfel > Portfel spot, a następnie wybrać Historia wpłat i wypłat.

Następnie należy u góry strony wybrać Wypłata i zdefiniować zakres dat. Wybierając kolejno okresy 3-miesięczne, pobieramy historię za pomocą widocznego po prawej stronie linku Eksportuj historię wypłat. Zalecamy ustawienie dodatkowo filtru Status jako Completed, aby mieć pewność, że nasz system prawidłowo przetworzy plik.

Historia wypłat fiat nie jest potrzebna.

Historia kupna/sprzedaży za waluty fiducjarne

Historia operacji kupna/sprzedaży za waluty fiducjarne powinna zostać zaimportowana niezależnie od importu operacji poprzez API, o ile dostępne są jakiekolwiek operacje tego typu.

Aby wyeksportować historię kupna i sprzedaży, należy wybrać z menu Zlecenia > Zlecenia Spot, a następnie z menu po lewej stronie Historia Kupna/Sprzedaży .

Esport historii kupna należy dokonać poprzez wybór opcji Eksportuj Historię Kupna w zakładce Kupno.

Esport historii kupna należy dokonać poprzez wybór opcji Eksportuj Historię Sprzedaży w zakładce Sprzedaż. W przypadku posiadania historii sprzedaży, prosimy o weryfikację poprawności danych po imporcie.

W przypadku posiadania operacji w zakładce Zamień na Binance Coin oraz Binance Access prosimy o kontakt.

Historia dystrybucji

Jeżeli posiadasz historię widoczną po wejściu do Portfel > Przegląd portfela > Historia transakcji (link: binance.com/pl/my/wallet/history/distribution ) z datami zawartymi w interesującym roku podatkowym, skorzystaj z kluczy API, aby transakcje zostały uwzględnione lub wprowadź je manualnie korzystając z opcji wprowadzania danych niestandardowych jako operacje typu Airdrop.

Nasz serwis używa plików cookies, aby dostarczać użytkownikom możliwość korzystania z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu wg polityki Google Analytics. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Rozumiem