Binance – eksport historii z całego roku

Wiele osób korzystających z giełdy Binance napotyka na problem, gdy chce wyeksportować historię transakcji z ostatniego roku. Można odnieść mylne wrażenie, że platforma umożliwia eksport historii maksymalnie z ostatnich 3 miesięcy.

Jak pobrać pełną historię z Binance?

Po wejściu do historii transakcji domyślnie widoczne są transakcje z ostatnich 30 dni:

Zakres można zmodyfikować klikając na pole wyboru. Do wyboru są dostępne opcje: ostatnich 7 dni, ostatnich 30 dni, ostatnich 90 dni otraz opcję Dostosowane.

Po wybraniu opcji Dostosowane możemy wybrać przedział czasowy obejmujący 1 rok. Wybierając datę rozpoczęcia, data zakończenia zostanie automatycznie dostosowana i obejmie 12 miesięcy.

Wiele osób błędnie może interpetować widoczną informację „Wybierz przedział czasowy w ciągu 12 miesięcy.”. Nie oznacza to brak możliwości wybrania starszych transakcji, a jedynie informuje, że data zakończenia nie może być oddalona od daty rozpoczęcia powyżej 12 miesięcy.

W niektórych przypadkach zakres może nie wynosić 12 miesięcy, lecz np. 3 miesiące:

Wybór większego zakresu zwróci błąd:

Wyświetlenie historii operacji na giełdzie Binance jest możliwe zatem w zakresie specyficznym dla danej klasy operacji. Chcąc przeglądać historię musimy przeglądać ją w ograniczonych zakresach (np. po okresach 90-dniowych).


Eksport historii Binance z całego roku

Najprostszym sposobem importu historii z Binance z całego roku jest skorzystanie z synchronizacji API za pomocą naszej aplikacji do wspomagania rozliczeń kryptowalut. Po wygenerowaniu kluczy autoryzujących dostęp do historii, platforma pobierze większość typów operacji.

Niemniej jednak, do aplikacji można także zaimportować pliki.

Eksport pełnej historii operacji z giełdy Binance można dokonać korzystając z opcji Generuj wszystkie wyciągi.

Choć wyciąg zawiera niemal wszystkie operacje dokonywane na giełdzie, to część operacji może nie występować w tak wygenerowanym pliku. Aby upewnić się, że wszystkie operacje są uwzględnione, przejrzyj sekcje zawarte na podstronie Binance.

Warto także odnotować, że tak uzyskany wyciąg zawiera operacje na bardzo niskim poziomie. Aby zinterpretować dane zawarte w uzyskanej tabeli, należy rozpatrywać je grupowo. Przykładowo, operacja kupna BTC za USD nie będzie występować jako jeden wpis, ale będzie wyszczególniony jako 3 pozycje: pobranie USD, przyznanie BTC, pobranie prowizji. W wielu przypadkach zapis jest niejednoznaczny lub nie zawiera pewnych szczegółów. Z tego względu zalecamy szczegółowy przegląd instrukcji zawartej na podstronie Binance.

Po wybraniu wskazanej opcji pojawi się formatka. Możemy w niej dostosować okres czasu za jaki wyciąg ma zostać wygenerowany. W tym celu rozwiń „Czas”.

Następnie wybierz opcję „Dostosowane”:

Aby wyeksportować pełną historię operacji z giełdy Binance dla okresu przekraczającego 3 miesiące, należy wskazać datę początkową. Data zakończenia zostanie dostosowana do aktualnych ograniczeń nakładanych przez Binance. Poniżej widoczna jest informacja o maksymalnym przedziale 12 miesięcy:

W takim przypadku eksport historii transakcji z całego roku nie będzie problemem. Wystarczy zatwierdzić przyciskiem „Eksportuj”.

Jeżeli posiadasz transakcje w okolicy północy, istnieje ryzyko, że niektóre transakcje nie będą uwzględnione z uwagi na możliwą różnicę w strefie czasowej. W takim przypadku warto sprawdzić w wyciągu, czy transakcje są widoczne.

Limit 3 miesięcy historii transakcji

Zdarza się jednak, że możliwy do wskazania zakres eksportu historii transakcji Binance może obejmować jedynie 3 miesiące:

W takim przypadku jesteśmy zmuszeni generować kilka wyciągów z uwzględnieniem maksymalnego okresu (np. 3 miesięcy).

Rekomendujemy, aby wskazać zakresy jak poniżej (przykład dla roku 2022):

  • 2021-12-31 ~ 2022-03-31
  • 2022-04-01 ~ 2022-06-30
  • 2022-07-01 ~ 2022-09-29
  • 2022-09-30 ~ 2022-12-29
  • 2022-12-30 ~ 2023-01-01

Ustawiając datę rozpoczęcia, data zakończenia powinna się automatycznie dostosować.

Na wygenerowanie wyciągu musimy zaczekać (nawet kilka godzin).

Gdy wyciąg zostanie wygenerowany, dostaniemy powiadomienie z Binance.

Wówczas, wystarczy wejść w Historię Transakcji, ponownie kliknąć „Generuj wyciągi” i kliknąć „Pobierz”:


Jak otworzyć wyciąg z Binance?

Korzystając z opcji Generuj wszystkie wyciągi otrzymany plik posiada rozszerzenie .tar.gz. Otwarcie tego pliku może być problematyczne na niektórych systemach bez odpowiedniego oprogramowania.

Czym otworzyć plik .TAR.GZ?

Plik z rozszerzeniem .tar.gz może nie być rozpoznawany przez Twój system operacyjny. Możesz skorzystać wówczas z oprogramowania takiego jak 7zip (Windows), aby dodać wparcie dla tego typu plików.

Czym otworzyć plik CSV?

Gdy uda Ci się rozpakować plik wyciągu w formacie .tar.gz, możesz napotkać na kolejny problem – związany z otwarciem pliku w formacie CSV. Format CSV zawiera dane tabelaryczne. Plik można otworzyć za pomocą aplikacji zawartych w popularnych pakietach biurowych.

Problem może pojawić się w przypadku korzystania z polskiej wersji pakietu Microsoft Office. Otwarcie pliku CSV może skutkować nieczytelnym wyświetlaniem danych.

Alternatywnym rozwiązaniem na platformie Windows jest skorzystanie z oprogramowania takiego jak np. CSViewer.


Wyświetl plik CSV

Plik CSV z Binance możesz także wyświetlić bezpośrednio na naszej stronie.

Plik wyświetlisz bezpośrednio w przeglądarce, nie będzie on przechowywany na naszych serwerach.

Przeciągnij i upuść plik .csv lub kliknij w ten obszar