Generowanie kluczy API

Strona Binance

Informacje ogólne

W ramach synchronizacji przy użyciu API pobierana jest historia operacji:

  • wymiany handlowe (kupno/sprzedaż) na rynku spot
  • konwersje aktywów do BNB (może być ograniczone do ostatnich 100 wymian względem daty pierwszej synchronizacji)
  • wypłaty
  • dywidendy
  • depozyty
  • historia transakcji P2P (ostatnie 6 miesięcy)
  • historia kupna/sprzedaży za waluty fiducjarne (może być niekompletna – sprawdź pobraną listę transakcji i w razie potrzeby dodaj plik Historia kupna/sprzedaży za waluty fiducjarne lub Historia konwersji lub Wyciąg konta)

W przypadku wykonywania innych operacji w ramach platformy Binance niż zwykły trading w ramach portfela Spot, konieczne może być zaimportowanie dodatkowych plików, gdyż nie wszystkie informacje mogą zostać zaimportowane przez nasz system za pomocą API. Dotyczy to historii dystrybucji oraz kupna/sprzedaży za waluty fiat.

Operacje zamiany drobnych sald do BNB są przez API mogą być ograniczone do ostatnich 100 operacji lub 3-12 miesięcy. Aby wszystkie operacje były uwzględnione, operacje te należy zaimportować poprzez odpowiednio przygotowany plik.

Szczegółowe informacje dot. ograniczeń importu danych przy użyciu API Binance znajdują się w sekcji Generowanie kluczy Api > Uwagi.

Synchronizacja przez API

Aby umożliwić synchronizację historii operacji przez nasz system, zalecamy wygenerowanie dedykowanego klucza API na platformie Binance i nie współdzielenie go z innymi aplikacjami. Do tego celu można wykorzystać klucz pozyskany w kontekście Binance Tax Reporting Tool. Tym samym odradzamy korzystania z wygenerowanych wcześniej kluczy API ogólnego przeznaczenia dla innych aplikacji.

Wymagane uprawnienia klucza API to: Odczyt danych. Dla dodatkowego bezpieczeństwa można ustawić adres IP dla filtra: 195.242.116.113.

Uwagi

Nie wszystkie operacje mogą zostać pobrane za pomocą API. Część odniesień do API posiada ograniczenia dotyczące maksymalnego horyzontu czasowego (np. ostatnie 3 miesiące) lub maksymalnej ilości operacji.

Operacje kupna i sprzedaży poprzez waluty fiducjarne (np. PLN, EUR) należy wprowadzić niezależnie poprzez import plików, gdyż operacje te nie są dostępne do pobrania poprzez API. Operacje znajdują się w zakładce Historia Kupna/Sprzedaży.

Część danych z Historii dystrybucji także może nie być widoczna poprzez import danych za pomocą API. Takie operacje można zaimportować poprzez import plików wyciągów konta.

Część danych z historii konwersji może również nie być widoczna poprzez import danych za pomocą API. Należy zweryfikować, czy wszystkie operacje widoczne w zakładce Historia Konwersji są widoczne po imporcie za pomocą API. W razie potrzeby należy zaimportować brakujące operacje poprzez import pliku, zgodnie z instrukcją na stronie: Dodawanie drobnych wymian.

Synchronizacja danych może czasami zająć dłuższą chwilę. Wynika to z ograniczeń, jakie oferuje platforma Binance pod względem zapytań o historię operacji, jak i czasowe limity zapytań. Przy większym obciążeniu naszych serwerów synchronizacja może się znacząco wydłużyć lub generować błędy. W takim przypadku zalecamy spróbowanie dokonania synchronizacji w innym czasie lub skorzystania z możliwości importu plików.

Generowanie kluczy API

Po zalogowaniu się na Binance, rozwijamy menu na górze strony klikając w ikonkę , a następnie wybieramy z menu „Ustawienia API” lub korzystamy z linka: https://www.binance.com/pl/usercenter/settings/api-management:

Klikamy na Utworzenie klucza API:

Następnie wybieramy pierwszy wariant:

Nadajemy kluczowi nazwę, np. rozliczkryptowaluty

Autoryzujemy operację:

Po poprawnej autoryzacji powinna pojawić nam się strona z wygenerowaną parą kluczy API. Klucz prywatny będzie wyświetlony przez ograniczony czas – podczas jego tworzenia i konfiguracji. Jeżeli nie zachowasz go – konieczne będzie powtórzenie procedury od początku.

Wygenerowany klucz API

Upewniamy się, że w sekcji Uprawnienia API zaznaczona jest wyłącznie opcja Włącz Odczyt. Pozostałe uprawnienia powinny być odznaczone. Aby dodatkowo zwiększyć poziom bezpieczeństwa, w polu Autoryzacja po adresie IP możemy wpisać 195.242.116.113. W przypadku problemów związanych z łącznością przez API, zalecamy wyłączenie opcji filtrowania po IP (zaznaczenie Brak filtra IP (mniej bezpieczne)) do czasu rozwiązania zgłoszenia.

Wygenerowaną parę kluczy należy wprowadzić do odpowiednich pól w profilu w Panelu Klienta (klucz API jako Key, a klucz prywatny jako Secret):

Wprowadzanie kluczy API do profilu

Alternatywnym sposobem utworzenia klucza API jest skorzystanie z opcji tworzenia interfejsu API raportów podatkowych na stronie Ustawień API . Każdy użytkownik może utworzyć tylko jeden interfejs API zeznań podatkowych w ramach konta Binance.

Aby utworzyć klucz, wybieramy przycisk Utwórz interfejs API raportów podatkowych:

Następnie autoryzujemy operację.

Po poprawnej autoryzacji pojawi się wygenerowana para kluczy API, którą należy wprowadzić do profilu w odpowiednie pola.

Opcjonalnie można zwiększyć poziom bezpieczeństwa, ustawiając w polu Autoryzacja po adresie IP wartość 195.242.116.113. W przypadku problemów związanych z łącznością przez API, zalecamy tymczasowe wyłączenie opcji filtrowania po IP (zaznaczenie Brak filtra IP (mniej bezpieczne)) do czasu rozwiązania zgłoszenia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Po prawidłowej weryfikacji kluczy zostaną one dodane do profilu i rozpocznie się synchronizacja danych.

Synchronizacja może zająć od kilkunastu minut do nawet kilka godzin, dlatego prosimy o cierpliwość.