Generowanie kluczy API

Strona Binance

Informacje ogólne

W ramach synchronizacji przy użyciu API pobierana jest historia operacji:

  • wymiany handlowe (kupno/sprzedaż) na rynku spot
  • konwersje aktywów do BNB (może być ograniczone do ostatnich 100 wymian względem daty pierwszej synchronizacji)
  • wypłaty
  • dywidendy
  • depozyty

W przypadku wykonywania innych operacji w ramach platformy Binance niż zwykły trading w ramach portfela Spot, konieczne może być zaimportowanie dodatkowych plików, gdyż nie wszystkie informacje mogą zostać zaimportowane przez nasz system za pomocą API. Dotyczy to historii dystrybucji oraz kupna/sprzedaży za waluty fiat.

Operacje zamiany drobnych sald do BNB są przez API ograniczone do ostatnich 100 operacji. Aby wszystkie operacje były uwzględnione, operacje te należy zaimportować poprzez odpowiednio przygotowany plik.

Szczegółowe informacje dot. ograniczeń importu danych przy użyciu API Binance znajdują się w sekcji Generowanie kluczy Api > Uwagi.

Synchronizacja przez API

Aby umożliwić synchronizację historii operacji przez nasz system, zalecamy wygenerowanie dedykowanego klucza API na platformie Binance i nie współdzielenie go z innymi aplikacjami. Do tego celu można wykorzystać klucz pozyskany w kontekście Binance Tax Reporting Tool. Tym samym odradzamy korzystania z wygenerowanych wcześniej kluczy API ogólnego przeznaczenia dla innych aplikacji.

Wymagane uprawnienia klucza API to: Odczyt danych. Dla dodatkowego bezpieczeństwa można ustawić adres IP dla filtra: 195.242.116.113.

Uwagi

Nie wszystkie operacje mogą zostać pobrane za pomocą API. Część odniesień do API posiada ograniczenia dotyczące maksymalnego horyzontu czasowego (np. ostatnie 3 miesiące) lub maksymalnej ilości operacji.

Operacje kupna i sprzedaży poprzez waluty fiducjarne (np. PLN, EUR) należy wprowadzić niezależnie poprzez import plików, gdyż operacje te nie są dostępne do pobrania poprzez API. Operacje znajdują się w zakładce Historia Kupna/Sprzedaży .

Część danych z Historii dystrybucji także może nie być widoczna poprzez import danych za pomocą API. Takie operacje można zaimportować poprzez import plików wyciągów konta.

Część danych z historii konwersji może również nie być widoczna poprzez import danych za pomocą API. Należy zweryfikować, czy wszystkie operacje widoczne w zakładce Historia Konwersji są widoczne po imporcie za pomocą API. W razie potrzeby należy zaimportować brakujące operacje poprzez import pliku, zgodnie z instrukcją na stronie: Dodawanie drobnych wymian.

Synchronizacja danych może czasami zająć dłuższą chwilę. Wynika to z ograniczeń, jakie oferuje platforma Binance pod względem zapytań o historię operacji, jak i czasowe limity zapytań. Przy większym obciążeniu naszych serwerów synchronizacja może się znacząco wydłużyć lub generować błędy. W takim przypadku zalecamy spróbowanie dokonania synchronizacji w innym czasie lub skorzystania z możliwości importu plików.

Generowanie kluczy API

Po zalogowaniu się na Binance, rozwijamy menu na górze strony klikając w ikonkę , a następnie wybieramy z menu „Ustawienia API” lub korzystamy z linka: https://www.binance.com/pl/usercenter/settings/api-management :

Nadajemy nazwę dla naszego klucza i klikamy na „Utworzenie klucza API„:

Możemy być poproszeni o autoryzację zmiany kodem 2FA:

Na nasz adres e-mail zostanie wysłany link do potwierdzenia operacji.

Klikamy na otrzymany w wiadomości link.

Powinna pojawić nam się strona z wygenerowanym kluczem API. Klucz prywatny będzie wyświetlony przez ograniczony czas – podczas jego tworzenia i konfiguracji. Jeżeli nie zachowasz go – konieczne będzie potwórzenie procedury od początku.

Klucz API oraz klucz prywatny mogą być skopiowane do profilu w Panelu Klienta na naszej platformie.

Zalecamy dostosowanie uprawnień, aby dodatkowo wzmocnić bezpieczeństwo swojego konta. W tym celu klikamy na przycisk „Zmień uprawnienia”:

W celu maksymalizacji bezpieczeństwa, upewniamy się, że uprawnienia API to wyłącznie Włącz Odczyt. Oznacza to najprawdopodobniej konieczność odznaczenia pola Włącz Handel Spot i Margin. Można tego dokonać poprzez wybór opcji Zmień uprawnienia.

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, w polu autoryzacji po adresie IP wpisujemy adres 195.242.116.113. W przypadku problemów zgłaszanych z łącznością poprzez API, zalecamy wyłączenie opcji filtrowania poprzez IP do czasu rozwiązania zgłoszenia.

Zatwierdzamy zmiany przyciskiem „Zapisz”:

Możemy zostać poproszeni o dodatkową autoryzację kodem 2FA:

Na koniec należy skopiować wygenerowany klucz API i klucz prywatny do odpowiednich pól w profilu w Panelu Klienta (klucz API jako Key, a klucz prywatny jako Secret).

Alternatywnym sposobem utworzenia klucza API jest skorzystanie z opcji Utwórz interfejs API raportów podatkowych widocznej na stronie Ustawień API .

Nasz serwis używa plików cookies, aby dostarczać użytkownikom możliwość korzystania z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu wg polityki Google Analytics. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Rozumiem