Historia wypłat kryptowalut

API
Import pliku

Historia wypłat pobierana jest poprzez synchronizację przy użyciu API. Alternatywnym sposobem jest import wygenerowanego pliku historii wypłat na platformie Binance. Historia wypłat fiat nie jest potrzebna.

Generowanie pliku historii wypłat

Historia wypłat powinna być zawarta w pliku z wyciągami. Nie ma potrzeby importu pliku, jeżeli wygenerowano taki wyciąg lub skorzystano z synchronizacji poprzez API.

Plik historii wypłat można wygenerować po wejściu w Portfel > Historia Transakcji, wybraniu sekcji Kryptowaluty i wybraniu typu Transfer jako Wypłata [przejdź do tej strony].

Następnie wybieramy Eksportuj Historię Wpłat:

W formularzu wybieramy zakres dat Własne (maks. 3 miesiące na raz):

Następnie dla każdego kwartału wybranego roku wybieramy zakres odpowiedni zakres dat.

Zatwierdzamy przyciskiem Eksportuj.