Kupno / sprzedaż na rynku spot

API
Import pliku

Import historii wymian (trade’ów) możliwy jest zarówno poprzez API, jak i poprzez import wygenerowanego pliku na platformie Binance. W przypadku synchronizacji poprzez API nie ma potrzeby generowania i importu pliku.

Generowanie pliku wymian

Aby wygenerować plik na platformie Binance, należy wybrać z menu opcję Zlecenia > Zlecenia Spot, a następnie poprzez menu po lewej stronie przejść do strony Historia transakcji handlowych. Tam wybieramy przycisk Eksportuj.

W formularzu wskazujemy zakres dat od 1 stycznia do 31 grudnia wybranego roku.

Uwaga! Zakres dat ustalany jest w czasie uniwersalnym (UTC). Jeżeli wykonywane były operacje w okolicy północy (±1 godzina) w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, upewnij się, że operacje te znajdują się w wygenerowanym wyciągu. W razie potrzeby wygeneruj dodatkowy wyciąg, wybierając odpowiedni zakres dat.

Po wybraniu zakresu dat, użyj przycisku Wygeneruj.

Generowanie pliku potrwa pewien czas. Gdy plik zostanie wygenerowany zostaniemy poinformowani przez platformę Binance. Gotowy plik można pobrać klikając ponownie przycisk Eksportuj, następnie wybierając Powyżej 6 miesięcy – Niestandardowe. Wygenerowany plik powinien pojawić się na liście na dole:

Plik pobieramy poprzez opcję Pobierz.