P2P

API
Import pliku

* Historia transakcji P2P jest pobierana przy użyciu API za okres ostatnich 6 miesięcy

Aby zaimportować starsze operacje, należy je dodać poprzez plik z historią wymian P2P. Plik ten można wygenerować na platformie Binance na stronie https://c2c.binance.com/pl/fiatOrder. Po wybraniu zakresu dat odpowiadającemu pełnej historii, należy zapisany plik zaimportować do systemu rozliczkryptowaluty.pl.

Jeżeli nie możesz wygenerować wyciągu dla operacji starszych niż ostatnie 6 miesięcy spróbuj:

  • Skorzystać z tego linku (dla roku 2022) – powinieneś zobaczyć daty ustawione jako 2022-01-01 – 2023-01-01. Dla pozostałych lat: 2021, 2020, 2019.
  • Modyfikując Data, wybierz na dole Kwartał, a następnie wyeksportuj historię zleceń dla każdego kwartalnego okresu.
  • Generując pełny wyciąg konta, a następnie importując go do profilu. Po zaimportowaniu pliku w taki sposób prosimy o kontakt, celem weryfikacji.

Eksport historii zleceń dla wybranego okresu zrealizujesz przez wybranie przycisku Wyeksportuj historię zleceń.

Proces generowania pliku zobaczysz, klikając przycisk obok:

Gdy plik zostanie wygenerowany, pobierzesz go, używając przycisk Wyświetl proces eksportu, a następnie Pobierz.

Historia w wygenerowanym pliku nie zawiera informacji o pobranych prowizjach. Przy ofertach typu Maker prowizja powinna wynosić 0,35%. Jeżeli posiadasz oferty typu Taker, lub inne wartości prowizji, to prosimy o kontakt.