Rozliczanie Crypto.com

Przejdź do: Parametry | Eksport plików

Parametry

Operacja
API
Import pliku
Kupno / sprzedaż
Wypłaty środków
Hard-fork
Program partnerski

Eksport plików

Import danych jest możliwy poprzez import pliku wygenerowanych na platformie Crypto.com.

Instrukcja eksportu pliku dostępna jest na stronie Jak wyeksportować historię transakcji (App)? . Wygenerowany plik należy zaimportować do profilu w Panelu Klienta rozliczkryptowaluty.pl. Zaleca się weryfikację zaimportowanej historii operacji co do zgodności z plikiem źródłowym w przypadku importu więcej niż jednego pliku.