Rozliczanie Crypto.com

Przejdź do: Parametry | Eksport plików

Parametry

Operacja
API
Import pliku
Kupno / sprzedaż
Wypłaty środków
Hard-fork
Program partnerski

Eksport plików

Import danych jest możliwy poprzez import pliku wygenerowanych na platformie Crypto.com.

Instrukcja eksportu pliku dostępna jest na stronie Jak wyeksportować historię transakcji (App)?. Wygenerowany plik należy zaimportować do profilu w Panelu Klienta rozliczkryptowaluty.pl. Zaleca się weryfikację zaimportowanej historii operacji co do zgodności z plikiem źródłowym w przypadku importu więcej niż jednego pliku.