Rozliczanie Kraken

API
Import plików

Aby zaimportować transakcje z giełdy Kraken, przejdź do zakładki History, a następnie Export lub kliknij tutaj.

Wybór zakładki historii transakcji

Wybierz następnie opcję Ledgers z listy po lewej stronie(Export type).

Następnie, wybierz odpowiedni zakres dat, obejmujący cały rok podatkowy. Jeżeli chcesz wyeksportować historię za ostatni rok, wybierz opcję Last Year.

Wybór zakresu dat za ostatni rok

Następnie zatwierdź przyciskiem Submit.

Zatwierdzenie ustawień

Generowanie pliku zostanie rozpoczęte. Poczekaj na jego zakończenie (aż pole Status zmieni się z Queued na Processed). Gdy plik zostanie wygenerowany, pobierz go, rozwijając menu za pomocą pionowego wielokropka i wybierając opcję Download.

Pobieranie wygenerowanego wyciągu z Kraken

Zapisany plik możesz zaimportować do swojego profilu w aplikacji rozliczkryptowaluty.pl. W tym celu wybierz Importuj transakcje, a następnie wybierz giełdę Kraken i dodaj plik.