Rozliczanie KuCoin

Strona KuCoin

Przejdź do: Parametry | Eksport plików

Parametry

Operacja
API
Import pliku
Kupno / sprzedaż
Wypłaty środków
Hard-fork
Program partnerski

Eksport pliku

Wymiany na giełdzie

Aby wyeksportować historię do pliku, należy wejść na stronę: kucoin.com/order/trade/detail, upewnić się, że u góry strony wybrana jest zakładka Spot > Trade History.

Następnie po wybraniu okresów kwartałowych od 1 stycznia rozliczanego roku do 1 stycznia kolejnego roku, należy wybierać opcje Export to CSV.

W przypadku pojawienia się komunikatu No data at present (zobacz) nie występują żadne transakcje w zadanym okresie. Należy wówczas pominąć dany okres.

Gdy plik będzie gotowy pojawi się poniższy komunikat:

Wówczas należy przejść na stronę: kucoin.com/account/download i pobrać wygenerowany plik.

Wypłaty z giełd

Aby wyeksportować historię do pliku, należy wejść na stronę: kucoin.com/assets/record oraz kucoin.com/records-v1 dla wpisów przed 2019/02/18 czasu UTC+8, wybrać u góry opcję Withdrawal history, a następnie po wybraniu okresu od 1 stycznia do 31 grudnia rozliczanego roku i zaznaczeniu Status jako Completed, należy wybrać opcję Export to CSV.

Gdy plik będzie gotowy pojawi się komunikat w prawym górnym rogu. Wówczas należy przejść na stronę: kucoin.com/account/download i pobrać wygenerowany plik.