Rozliczanie Poloniex

Strona Poloniex

Przejdź do: Parametry | Generowanie kluczy API | Eksport plików

Parametry

Operacja
API
Import pliku
Kupno / sprzedaż
Wypłaty środków
Hard-fork
Program partnerski

Generowanie kluczy API

Na skróty: Ustawienia API giełdy Poloniex

Wymagane uprawnienia dla klucza API:
Enable Trading
Enable Withdrawals

Zalecane ustawienie ograniczenia IP: 195.242.116.113

Instrukcja generowania kluczy API

Jeżeli na swoim koncie masz aktywne uwierzytelnianie dwuskładnikowe (Two-factor authentication), to akcje związane z ich zatwierdzaniem mogą się różnić.

Po zalogowaniu się na giełdę, klikamy w menu ustawień (Settings) i wybieramy API Keys.

Na widocznej stronie tworzymy nowy klucz przy użyciu przycisku Create New Key. Jeżeli przycisk nie jest widoczny, należy najpierw kliknąć Enable API, aby aktywować API i zatwierdzić akcję linkiem potwierdzającym wysłanym na e-mail.

Generowanie nowego klucza API musi być potwierdzone. Przy domyślnym poziomie bezpieczeństwa konta, zostanie wysłany link potwierdzający operację, w który musimy kliknąć w ciągu 15 minut.

Po kliknięciu w link powinniśmy ujrzeć informację o poprawnym utworzeniu klucza.

Klucz publiczny (API Key) i klucz prywatny (Secret) powinny zostać wyświetlone.

Klucze będzie można odczytać także później po wejściu do ustawień kluczy API, jednakże, aby wyświetlić klucz prywatny będzie wymagane kliknięcie przycisku Show i dodatkowe potwierdzenie operacji.

Wygenerowaną parę kluczy należy wprowadzić do systemu podając w polach:

  • Public – API Key
  • Private – Secret

Po wygenerowaniu klucza API ważne, aby zadbać o odpowiedni poziom uprawnień kluczy. Odczyt historii nie wymaga dodatkowych opcji, a zatem warto odznaczyć wszystkie pola dla przekazywanego klucza w sekcji Options. Domyślnie zaznaczone jest pole Enable Trading, które warto odznaczyć. W przeciwnym razie, osoba posiadająca klucz będzie miała możliwość zarządzania ofertami na koncie użytkownika.

Aby dodatkowo zwiększyć poziom bezpieczeństwa, warto aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe i ograniczyć możliwość używania klucza dla IP z danej listy.

W tym celu przy wybranej parze kluczy API wybieramy przy IP Access Restriction opcję Restrict access to trusted IPs only (Recommended).

Zatwierdzamy kodem z 2FA.

I na koniec wprowadzamy adresy IP, które mają mieć dostęp do danej pary kluczy API. Nasz serwer używa IP: 195.242.116.113. Po wprowadzeniu tego IP w pole przy Trusted IPs klikamy przycisk Save. Aby wprowadzić więcej adresów IP, należy je oddzielić przecinkami.

Zapis zmian wymaga potwierdzenia kodem z 2FA.


Eksport plików

Jeżeli na koncie były realizowane wypłaty kryptowalut, zalecane jest skorzystanie z odczytu historii poprzez API, ponieważ Poloniex nie umożliwia pobrania informacji o prowizjach pobranych podczas wypłaty środków.

Generowanie raportu możliwe jest po zalogowaniu się na swoje konto i wybranie z menu po prawej z górnego menu: Activity > Export. Przejdź do strony.

W menu po prawej stronie następnie należy wybrać z listy Activity types wartość Trades, wybrać odpowiedni zakres dat dla interesującego nas roku i zatwierdzić przyciskiem Download.