Rozliczanie zondacrypto

Strona zondacrypto

Przejdź do: Parametry | Generowanie kluczy API

Parametry

Operacja
API
Import pliku
Kupno / sprzedaż
Wypłaty środków
Hard-fork
Program partnerski

Parametry opisują wspierane operacje dla zondacrypto (Zonda).


Generowanie kluczy API

Po zalogowaniu się do platformy zondacrypto, należy z menu wybrać Ustawienia API.

Następnie, po wejściu do ustawień, z menu po lewej stronie wybieramy Dodaj nowy klucz.

Dodaj nowy klucz

Pojawi się ekran, na którym należy zaznaczyć tylko i wyłącznie uprawnienie Historia. Spowoduje to, że osoba, która będzie posiadać wygenerowany klucz będzie miała wgląd do historii transakcji i operacji. Dane, które zostaną udostępnione są tymi, które widać na giełdzie po wejściu w zakładkę Historia bezpośrednio po zalogowaniu.

Po zaznaczeniu należy kliknąć przycisk Utwórz.

Jeżeli mamy aktywne uwierzytelnianie dwuskładnikowe, będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie operacji przez np. podanie kodu autoryzacyjnego wysłanego na skrzynkę e-mail.

Po zatwierdzeniu wygenerowane klucze zostaną wyświetlone. Klucz prywatny zostanie wyświetlony tylko jeden raz.

Aby udostępnić możliwość wglądu w historię, należy udostępnić w bezpieczny sposób zarówno swój klucz publiczny, jak i prywatny.

Wygenerowane klucze wraz z uprawnieniami widoczne są w Ustawienia API. Edycja nadanych uprawnień nie jest możliwa, ale klucze można w dowolnym momencie usunąć i utworzyć nowe.

Wygenerowaną parę kluczy należy wprowadzić do systemu podając w polach:

  • Public – klucz publiczny
  • Private – klucz prywatny