Wprowadzanie niestandardowych danych z giełd

W naszym systemie dostępna jest opcja wprowadzania wyciągów z dowolnej giełdy. Należy przygotować odpowiedni plik i zaimportować go do swojego profilu.

Aby zaimportować przygotowany plik, użyj przycisku Importuj transakcje, a następnie Importuj dane z innej giełdy.


Przygotowanie pliku

Microsoft Excel

Aby utworzyć plik, należy pobrać szablon transakcji z linku poniżej.

Wprowadzanie danych

Krok po kroku

Przygotowaliśmy artykuł wyjaśniający procedurę przygotowywania pliku krok po kroku, aby ułatwić zrozumienie wymagań.

Szablon zawiera kolumny:
GiełdaData i czasOperacjaRynekIlość, Symbol, KursProwizja oraz Waluta prowizji. Dla każdego wiersza uzupełniamy informacje odpowiadające kolumnom.

 1. Giełda
  W tej kolumnie zawarta jest nazwa giełdy, na której zawarto transakcję.
 2. Data i czas
  Data oraz czas wykonania operacji w formacie YYYY-mm-dd HH:MM:SS, gdzie YYYY to rok, mm to miesiąc, dd to dzień, HH to godzina, MM to minuta, SS to sekunda. W przygotowanym szablonie wprowadzono formatowanie pozwalające na wyświetlanie godziny. Podczas wklejania danych proszę upewnić się, że oryginalne formatowanie jest zachowane, ponieważ nasz system wymaga podania momentu dokonania transakcji z dokładnością do sekundy. Jeżeli w tej kolumnie wartość nie posiada informacji o sekundach lub nie wyświetla się ona w arkuszu, należy poprawić formatowanie.
  Przykład poprawnej daty z czasem: 2018-12-07 18:10:05.

  Czas powinien być podany w czasie lokalnym polskim. Prosimy upewnić się, że podana data i czas są podany we właściwej strefie czasowej (Europe/Warsaw), a nie w czasie uniwersalnym (UTC) lub lokalnym czasie giełdy (np. UTC+8). W razie potrzeby należy odpowiednio skorygować czas!

 3. Operacja
  Dopuszczalne wartości:
  Kupno, Buy – dla operacji kupna
  Sprzedaż, Sprzedaz, Sell – dla operacji sprzedaży
  Hard-fork, Hardfork – dla operacji przyznania środków w ramach hard-forku
  Program partnerski, Program afiliacyjny, Affiliate funds – dla otrzymanych środków w ramach programu partnerskiego giełdy
  Wyplata, Wypłata, Withdrawal, Withdraw – dla operacji wypłaty środków z giełdy (istotne tylko te, które posiadają prowizję w kryptowalucie)
  Mining – dla środków uzyskanych z miningu
  Prezent, Gift – dla środków uzyskanych w ramach prezentu
  Rozdanie, Giveaway, Airdrop – dla środków z aridropów i giveaway
  Nagroda z prowizji, Rabat z prowizji, Fee reward, Fee rebate – dla środków uzyskanych w ramach programów zwrotu prowizji
 4. Rynek
  W przypadku kupna/sprzedaży należy podać parę walutową C1/C2, gdzie C1 oznacza nabywaną kryptowalutę (kupowaną/sprzedawaną), a C2 oznacza zbywaną walutę/kryptowalutę (bazową). Symbole pary walutowej należy oddzielić ukośnikiem.
  Przykład poprawnego rynku dla operacji kupna kryptowaluty Bitcoin (BTC) za dolary amerykańskie: BTC/USD. Przykład dla operacji sprzedaży kryptowaluty Siacoin (SC) za bitcoin (BTC) to SC/BTC.
  Nie należy podawać odwrotnej kolejności, ponieważ może skutkować to błędnym przetworzeniem wyników przez system.
  Dla operacji hard-fork lub otrzymania środków w ramach programu partnerskiego należy w tym miejscu wpisać jedynie symbol otrzymywanej (krypto)waluty.
 5. Ilość
  Należy wpisać kupowaną, sprzedawaną, bądź otrzymaną ilość kryptowaluty C1. W przypadku kupna kryptowaluty Litecoin (LTC) na rynku w parze z euro (EUR) należy wpisać kupowaną ilość kryptowaluty Litecoin.
  Jeżeli prowizja jest pobierana w nabywanej kryptowalucie (zazwyczaj ma to miejsce przy zakupie), to należy wpisać wartość przed pobraniem prowizji (większą wartość) – od tej wartości odejmowana jest prowizja, jeżeli jest wyrażona w tej samej jednostce.
 6. Symbol
  Symbol kryptowaluty w polu ilość. Pole to można pominąć dla operacji kupna i sprzedaży, ponieważ będzie ono automatycznie ustalane na podstawie wprowadzonego kodu rynku.
  Dla operacji np. hard-forku należy wprowadzić symbol otrzymanej kryptowaluty powstałej przez podział łańcucha.
 7. Kurs
  Dotyczy operacji kupna i sprzedaży. W pozostałych przypadkach pole należy pozostawić puste.
  Kurs wyrażony jest w walucie C2 w stosunku do jednej jednostki C1. Należy wpisać samą ilość wyrażoną w jednostce C2.
  Przykład 1:
  Dla kupna kryptowaluty Monero (XMR) za kryptowalutę Bitcoin (BTC) po kursie 0,02801423 BTC/XMR w kolumnie należy wpisać 0,02801423.
  Przykład 2:
  W przypadku sprzedaży kryptowaluty Lisk (LSK) za złoty polski (PLN) po kursie 48,02 zł za 1 LSK należy wpisać 48,02.
 8. Prowizja
  Ilość jednostek prowizji pobranej przez giełdę za wykonanie danej transakcji. Jeżeli prowizja nie została pobrana, należy wpisać wartość 0.
 9. Waluta prowizji
  Symbol (krypto)waluty, w której pobrano prowizję. Jeżeli prowizja nie występowała. pole może pozostać puste.

Ze względu na niejednoznaczne oznaczanie kryptowaluty Bitcoin Cash (BCC oraz BCH) oraz jej forków, należy oznaczać Bitcoin Cash (ABC) symbolem BCC, BCH lub BCHABC, a Bitcoin Cash SV (Satoshi’s Vision) jako BSV lub BCCSV.
W przypadku korzystania z kryptowaluty BitConnect (oznaczanej czasem symbolem BCC) należy zastosować symbol BCON.
Należy również zachować szczególną uwagę przy innych kryptowalutach, które mogą mieć symbole kolidujące ze sobą.

Wykaz obsługiwanych symboli kryptowalut znajduje się na dole strony.

Przygotowany plik Excela w formacie .xlsx można wczytać do swojego profilu w postaci giełdy Custom. Plik można także zapisać w formacie CSV z kodowaniem UTF-8.

Edytor tekstowy

Przygotowanie pliku w edytorze tekstowym będzie wymagało przygotowania pliku CSV z użyciem kodowania UTF-8 (z lub bez BOM).

Możliwe jest używanie zarówno standardowego formatu pliku CSV (wartości oddzielane przecinkiem, wartości liczbowe z separatorem w postaci kropki), jak i formatu kompatybilnego z polską wersją Microsoft Excel (wartości oddzielane przecinkiem, wartości liczbowe z separatorem w postaci przecinka).

Opis kolumn znajduje się w opisie przygotowania pliku w programie Microsoft Excel.

Plik powinien posiadać nagłówki:
GiełdaData i czasOperacjaRynekIlość, Symbol, KursProwizja oraz Waluta prowizji.

Przykładowa zawartość pliku:

Giełda;Data i czas;Operacja;Rynek;Ilość;Symbol;Kurs;Prowizja;Waluta prowizji
Binance;2018-03-22 12:23:11;Kupno;BTC/PLN;0,34511200;;30266,50000000;0,00172556;BTC
KuCoin;2018-04-21 08:11:56;Sprzedaż;XMR/BTC;10,00000000;;0,03008132;0,00150407;BTC
GDAX;2018-06-14 18:33:12;Kupno;LTC/BTC;0,52455400;;0,01485900;0,00262277;LTC
Kraken;2018-09-01 11:00:14;Wypłata;;10,00000000;LTC;;0,00500000;LTC
Crypto.com;2018-08-01 13:43:11;Wypłata;;10,00000000;XMR;;5,00000000;XMR
Binance;2018-11-17 12:00:03;Hard-fork;;2,40000000;BSV;;;
Binance;2018-02-21 16:23:39;Program partnerski;;0,01547200;BNB;;;
Swaply;2018-08-11 11:02:56;Kupno;LTC/PLN;10,00000000;;221,15000000;;
Kraken;2018-08-07 00:00:00;Kupno;BCC/USD;1,00000000;BCC;150,00000000;;
Kraken;2018-08-09 00:00:00;Sell;BCH/USD;0,80000000;BCH;200,00000000;;