Zgłoś problem

Problemy związane z generowaniem raportu, importem plików i ich przetwarzaniem są automatycznie zgłaszane i rozwiązywane na bieżąco.

Przed wysłaniem zgłoszenia, sprawdź, czy Twój problem nie został opisany na stronie Pomocy.

Identyfikator profilu, jego nazwa lub link
Gdzie znajdę identyfikator profilu?
Wybierz giełdę lub kantor, którego dotyczy problem. Jeżeli problem nie dotyczy konkretnej platformy, pozostaw to pole puste.