Zgłoś problem

Problemy związane z generowaniem raportu, importem plików i ich przetwarzaniem są automatycznie zgłaszane i rozwiązywane na bieżąco.

Przed wysłaniem zgłoszenia, sprawdź, czy Twój problem nie został opisany na stronie Pomocy.

Identyfikator profilu, jego nazwa lub link