Cennik

Cena dotyczy dostępu do platformy umożliwiającej generowanie dokumentacji, którą można wykorzystać do rozliczenia w rocznej deklaracji podatkowej. Pełny dostęp do zakupionego planu można uzyskać przez 1 rok od daty zakupu.

Strategia rozliczeń dla osób fizycznych

Za rok 2023
Plan
Limit
transakcji
Cena
40
39,00 zł
100
169,00 zł
300
349,00 zł
500
599,00 zł
799,00 zł
Za rok 2022
Plan
Limit
transakcji
Cena
40
29,00 zł
100
149,00 zł
300
299,00 zł
500
499,00 zł
699,00 zł

Za rok 2021
Plan
Limit
transakcji
Cena
10
29,00 zł
100
149,00 zł
200
299,00 zł
500
499,00 zł
699,00 zł
Za rok 2020
Plan
Limit
transakcji
Cena
40
29,00 zł
100
149,00 zł
300
299,00 zł
500
499,00 zł
699,00 zł
Za rok 2019
Plan
Limit
transakcji
Cena
40
29,00 zł
100
149,00 zł
300
299,00 zł
500
499,00 zł
699,00 zł
Za rok 2018
Plan
Limit giełd
Cena
1
249,00 zł
499,00 zł
Za rok 2017
Plan
Limit giełd
Cena
1
249,00 zł
499,00 zł

W skład dokumentacji wchodzą standardowo 4 dokumenty: (1) zbiorcze zestawienie operacji z giełd użytkownika w kolejności chronologicznej, (2) zestawienie operacji tworzących zdarzenia podatkowe na gruncie podatku dochodowego oraz (3) informacje o nierozliczonych kosztach w roku podatkowym do ujęcia w przyszłych latach.
Generowany może być także dodatkowy dokument (4) w przypadku, gdy użytkownik dokonywał operacje klasyfikowane do innych źródeł dochodu.

Dla raportów z roku 2018 i wcześniejszych lat wygenerowane dane z tabeli dokumencie (2) można użyć, aby wpisać, bądź uzupełnić dane zawarte w PIT-36 klasyfikowane jako prawa majątkowe (rubryka D, prawa autorskie i pokrewne). Jeżeli masz problem z uzupełnieniem deklaracji podatkowej, warto zwrócić się do profesjonalnego biura księgowego lub doradcy podatkowego z wygenerowaną dokumentacją.