Rozliczanie Coinbase Pro

Informacje ogólne

Strona dotyczy platformy Coinbase Pro, jeżeli szukasz klasycznej wersji giełdy, to przejdź do strony Coinbase.

Dostępny jest import operacji za pomocą API, jak i poprzez import plików.

Generowanie klucza API

Za pomocą połączenia API możliwe jest zaimportowanie zarówno operacji wymian (kupna/sprzedaży), jak i informacji o depozytach i wypłatach, wraz z prowizjami.

Przejdź do ustawień API:

Ustawienia API

Dla każdego portfolio utwórz klucz API używając opcji New API Key:

Nadaj nazwę, np. rozliczkryptowaluty i wybierz uprawnienia klucza: View. Pozostałe pola pozostaw puste. Uprawnienia te dadzą wgląd do odczytu historii operacji.

Ustaw dowolne hasło (passphrase) i wprowadź je do profilu na naszej platformie w polu Passphrase. Dla dodatkowego bezpieczeństwa, możesz wprowadzić ograniczenie na adres IP, który może skorzystać z klucza jako 195.242.116.113 w polu IP Whitelist. Następnie zatwierdź przyciskiem Generate API key:

Przejdź dodatkową weryfikację, a następnie zatwierdź przyciskiem Add an API Key:

Po akceptacji pojawi się klucz prywatny. Pokaże się on tylko jeden raz. Wprowadź klucz jako pole Secret na naszej platformie.

Po zamknięciu okna, należy na koniec skopiować klucz publiczny, widoczny pod nazwą portfolio. Klucz należy wprowadzić w pole Public.

Jeżeli na koncie utworzono więcej subkont (portfolio), to należy proces powtórzyć dla każdego z nich.

Generowanie plików

Platforma Coinbase Pro umożliwia wygenerowanie wyciągów dla transakcji handlowych (fills) oraz dla operacji na koncie (account). W pliku operacji na koncie dostępne są informacje o dokonanych depozytach oraz wypłatach środków, lecz wypłaty nie zawierają informacji o prowizjach. Aby uwzględnić je w raporcie, należy skorzystać z metody synchroniczacji za pomocą API lub wprowadzić te operacje manualnie przy użyciu opcji importu pliku generycznego (historia wypłat dostępna jest po wejściu do Portfolio > Withdrawals: https://pro.coinbase.com/portfolios/withdrawals).

Generowanie plików

Wyciągi można wygenerować wchodząc w zakładkę Statements:

Następnie należy wybrać rodzaj wyciągu (więcej informacji w sekcjach za niniejszą instrukcją).

Należy wypełnić formularz, wybierając wszystkie konta, zakres dat (od 1 stycznia wybranego roku do 31 grudnia), a także format jako CSV.

Po uzupełnieniu wszystkich pól, zatwierdzamy przyciskiem Generate report:

Należy poczekać na wygenerowanie każdego z wyciągu. Gdy status zmieni się na Completed, wówczas należy pobrać plik za pomocą opcji Download:

Plik transakcji handlowych (statement: fills)

Import pliku umożliwia import wymian handlowych (kupna/sprzedaży).

Plik wyciągu konta (statement: account)

Aktualnie nasz system pobiera informacje o depozytach i wypłatach. Ze względu na brak infomracji o prowizjach dla plików, plik ten można ominąć, gdyż nie wpływa na analizę transakcji użytkownika.

Aby uwzględnić prowizje od wypłat w raporcie, należy skorzystać z metody synchroniczacji za pomocą API lub wprowadzić te operacje manualnie przy użyciu opcji importu pliku generycznego (historia wypłat dostępna jest po wejściu do Portfolio > Withdrawals: https://pro.coinbase.com/portfolios/withdrawals).

Sprawdzanie prowizji od wypłat