Rozliczanie HitBTC

Strona HitBTC

Przejdź do: Parametry | Generowanie kluczy API | Eksport plików

Parametry

Operacja
API
Import pliku
Kupno / sprzedaż
Wypłaty środków
Hard-fork
Program partnerski

Generowanie kluczy API

Wymagane uprawnienia kluczy API:
Order book, History, Trading balance
Place/cancel orders
Payment information
Withdraw cryptocurrencies
Allow all

IP serwera: 195.242.116.113.

Instrukcja generowania kluczy API

Aby wygenerować klucze API, należy aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe 2FA w zakładce Security, którą można znaleźć w ustawieniach konta.

Jeżeli korzystamy z mechanizmu Whitelist, należy pamiętać o dodaniu adresu IP 195.242.116.113 do listy dozwolonych adresów IP.

Aby utworzyć nowy klucz API, należy przejść na stronę ustawień do zakładki API Keys i kliknąć przycisk New API Key.

Utworzony klucz powinien pojawić się na liście.

Należy dostosować ustawienia uprawnień klucza zaznaczając pola „Order book, History, Trading balance” oraz „Payment information”. Wymagać to będzie zatwierdzenia akcji dodatkowym uwierzytelnieniem. Należy upewnić się, że pole „Withdraw cryptocurrencies” jest odznaczone. Poprawne ustawienie przedstawione jest na poniższym obrazku.

Wygenerowany klucz API można wprowadzić do naszego systemu w odpowiednie pola API oraz Secret.


Eksport pliku

Przed dokonaniem eksportu plików zalecamy upewnić się, że w ustawieniach konta ustawiona jest polska strefa czasowa.

Wymiany na giełdzie

Link do historii wymian: hitbtc.com/reports/trades

Po przejściu do zakładki Reports > My Trades należy wybrać odpowiedni zakres dat obejmujący interesujący nas rok (lub wybrać opcję „All”), a także upewnić się, że pola Market oraz Side mają wybrane wartości jako All. Następne należy wybrać opcję eksportu do jednego z formatów, klikając na przycisk Export .csv lub Export .xlsx.

Wypłaty z giełdy

Link do historii wypłat: hitbtc.com/reports/history

Po przejściu do zakładki Reports > Deposits and Withdrawals History należy wybrać odpowiedni zakres dat obejmujący interesujący nas rok (lub wybrać opcję „All”), a także upewnić się, że pola Market oraz Side mają wybrane wartości jako All. Następne należy wybrać opcję eksportu do jednego z formatów, klikając na przycisk Export .csv lub Export .xlsx.