Historia konwersji

API
Import pliku

Generowanie wyciągów Historii Konwersji

Aby wygenerować plik historii konwersji, należy wejść w zakładkę Zlecenia > Historia Konwersji, a następnie ustawić właściwy zakres dat, obejmujący cały rok podatkowy.

W tym celu, należy wybrać opcję Czas.

A następnie opcję Dostosowane.

Pojawi się wówczas okno, w którym możemy dostosować zakres czasu.

Uwaga

W związku z tym, że maksymalny zakres jaki możemy wybrać musi obejmować maksymalnie 90 dni, należy wygenerować kilka plików, aby pokryć pełny rok.Rekomendujemy, aby wskazać zakresy jak poniżej (przykład dla roku 2022):- 2021-12-31 ~ 2022-03-31
– 2022-04-01 ~ 2022-06-30
– 2022-07-01 ~ 2022-09-29
– 2022-09-30 ~ 2022-12-29
– 2022-12-30 ~ 2023-01-01Ustawiając datę rozpoczęcia, data zakończenia powinna się automatycznie dostosować.

Po wybraniu odpowiedniego zakresu dat, upewniamy się, że zaznaczona Data rozpoczęcia oraz Data zakończenia są właściwe, a następnie zatwierdzamy wybrany przedział przyciskiem Kontynuuj.

Jeżeli w tabeli widoczne są wyniki, to wybieramy opcję Eksportuj:

Jeżeli natomiast widoczna jest informacja Nie znaleziono wpisów [zobacz], to etap eksportu dla wybranego przedziału czasowego można pominąć.

Tak wygenerowane pliki można zaimportować do swojego profilu.

Zaimportowane pliki pojawią się na liście.