Historia kupna / sprzedaży (za fiat)

API
Import pliku

Operacje z tej katagorii są importowane poprzez integrację API. Zaleca się jednak weryfikację obecności wszystkich transakcji w wygenerowanym zestawieniu w raporcie podatkowym.

Aby wyeksportować historię kupna i sprzedaży, należy wybrać z menu Zlecenia > Historia Kupna/Sprzedaży.

Dla każdej kategorii należy osobno wyeksportować historię. Kategorię przełączać można w zakładkach u góry strony. Aktualnie obsługujemy historię dla kategorii Kupno oraz Sprzedaż. W przypadku posiadania operacji w innych kategoriach, prosimy o kontakt i nadesłanie wygenerowanego pliku.

Operację przeprowadź dla każdej kategorii

Dla każdej kategorii wybieramy opcję Eksportuj.

Wybieramy kwartalne okresy, wybierając zakres dat od 1 stycznia do 1 kwietnia, od 1 kwietnia do 1 lipca itd. dla wybranego roku rozliczeniowego. Należy pamiętać, aby ustawić także godzinę na 0:00 dla każdej z granicznych wartości zakresu.

Wskazówka

Przed wyborem dat dla poszczególnych kwartałów, zaznacz opcję Wczoraj – dzięki temu ustawisz odpowiednie godziny.

Wybór dat i czasu

Możemy także wybrać status jako Completed:

Dla każdego kwartału i dla każdej kategorii generujemy plik używając przycisku Eksportuj Excel w formularzu.