Aktualizacja oprogramowania (v1.14)

Wydaliśmy nową wersję oprogramowania systemu rozliczeń (v1.14).

Udoskonalone raporty podatkowe

Dotychczas istniały przypadki pobierania transakcji, których aktywem bazowym była waluta fiducjarna, a aktywem kwotowanym była kryptowaluta np. Sprzedaż EUR za BTC. W obecnej wersji ten problem został wyeliminowany i taka operacja jest już rozpoznawana jako Kupno BTC za EUR.

Konwersje na Binance

Konwersje z Binance są teraz pobierane także poprzez API. Dla dotychczasowych użytkowników konieczna jest ponowna synchronizacja danych, aby te operacje były widoczne.

Pozostałe zmiany

Wprowadziliśmy zmiany w treściach komunikatów błędów i ostrzeżeń, aby były one bardziej zrozumiałe dla użytkownika.