Jak pobrać historię z Binance z całego roku?

Wiele osób korzystających z giełdy Binance napotyka na problem, gdy chce wyeksportować historię transakcji za cały wybrany rok. Można odnieść mylne wrażenie, że platforma umożliwia eksport historii maksymalnie z ostatnich 12 miesięcy lub z ostatnich 3 miesięcy (w zależności od rodzaju operacji).

Choć najprostszym rozwiązaniem jest synchronizacja transakcji przez API z wykorzystaniem naszej aplikacji, to część operacji nie może zostać w ten sposób pozyskana. Niektórzy mogą preferować posiadanie dodatkowego źródła historii transakcji, pozyskanego bezpośrednio z Binance.

Dlaczego nie możesz pobrać historii sprzed X miesięcy na Binance?

Problem wynika z tego, że Binance podczas konfigurowania eksportu historii do pliku ogranicza możliwość eksportu. Najczęściej jest to 12 miesięcy lub 3 miesiące. Nie oznacza to jednak, że dane sprzed tego okresu nie są dostępne. Ten zakres określa maksymalny przedział czasowy, a nie, jak wiele osób może błędnie zakładać, maksymalny czas do jakiego możemy się cofnąć.

Oznacza to, że chcąc pobrać historię wybranego typu transakcji np. z roku 2021 możemy natrafić na ograniczenie zakresu historii np. 12 miesięcy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wskazać początkową datę jako 1 stycznia 2021 roku i końcową 1 stycznia 2022 roku.

W tym celu należy wybrać opcję Dostosowane w okienku do eksportu historii operacji do pliku.


Jak pobrać historię z Binance powyżej 3 miesięcy?

Podczas próby eksportu historii transakcji z Binance możesz natrafić na ograniczenie związane z maksymalnym okresem eksportu obejmującym 3 miesiące.

Wybierz przedział czasowy w ciągu 3 miesięcy

Jak ominąć ograniczenie 3 miesięcy?

Jeżeli chcesz wyeksportować cały rok dla danego typu operacji, to musisz dokonać eksportu w 4 krokach – każdy kwartał osobno.

Przykładowo, jeżeli chcesz wyeksportować historię Binance za 2022 rok, ale Binance ogranicza wybór do 3 miesięcy, wyeksportuj historię dla następujących przedziałów czasowych:

  • 2021-12-31 ~ 2022-03-31
  • 2022-04-01 ~ 2022-06-30
  • 2022-07-01 ~ 2022-09-29
  • 2022-09-30 ~ 2022-12-29
  • 2022-12-30 ~ 2023-01-01

Jak pobrać całą historię z Binance?

Jeżeli chcemy pobrać pełną historię Binance, a widoczne jest ograniczenie do np. 12 miesięcy, to musimy dokonać eksportu wielokrotnie.


Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz na podstronie: https://rozliczkryptowaluty.pl/rozliczanie/binance/eksport-historii-z-calego-roku/