Aktualizacja regulaminu i oferta przedsprzedażowa 2018

W związku z ostatnim wprowadzeniem dodatkowych planów w serwisie oraz opcji zakupu planu w opcji przedsprzedażowej zaktualizowaliśmy warunki świadczenia usług opisane w regulaminie.

Zmiany obowiązują od dnia 22/11/2018 i dotyczą m.in.:

  • uszczegółowienia warunków świadczenia usług
  • wprowadzenie wariantów zakupu w opcji przedsprzedażowej
  • ujednolicenie, doprecyzowanie i wprowadzenie pomocniczych pojęć

Wprowadzono również ofertę przedsprzedażową planów rozliczeń dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za rok 2018. Usługa będzie w pełni funkcjonalna w przyszłym roku. W ograniczonej wersji istnieje możliwość wprowadzenia kluczy API giełd, a wkrótce zostanie dodana możliwość importu nierozliczonych kosztów z poprzednich lat.